Umeå kommun

​Uppdrag: könstillhörighet i enkäter

Dela

De som i framtiden svarar på kommunens enkäter kan komma att kunna välja mellan fler svarsalternativ än kvinna eller man. Jämställdhetsutskottet har beslutat att ge jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson i uppdrag att ta fram ett förslag till hur enkäterna kan utformas.

– Det är viktigt att kunna dela upp statistiken efter kön, samtidigt som personer som inte identifierar sig som kvinnor eller män inte ska känna sig exkluderade. Frågan diskuteras nationellt. I stället för att vänta på resultat av det vill vi gå före, säger jämställdhetsutskottets ordförande Emma Vigren (s).

Som delar av kommunens förbättringsarbete skickar förvaltningen ut brukarenkäter och andra undersökningar. Det har efterfrågats stöd i hur dessa ska utformas på bästa sätt. Statistiken utifrån könsfördelning är ett verktyg för ett systematiskt jämställdhetsarbete, och hittills har kategorierna kvinna/man använts.

– Det är en viktig jämställdhetsfråga att utreda hur man i framtiden ska utforma enkäter för att även inkludera de personer som inte identifierar sig som kvinna eller man, säger jämställdhetsutskottets vice ordförande Tina Myhrberg (M).

När förslaget till gemensam utformning av enkäter är framtaget, kommer det att remitteras till samtliga nämnder.

Mer information:

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-237 53 37
emma.vigren@umea.se

Tina Myhrberg (M)
vice ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-680 69 98
tina.myhrberg@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

 

 

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum