Einar Mattsson

Uppdraget: Att göra verklighet av Einar Mattssons visioner

Dela

Affärsutvecklingschef Li Cederwall-Frizzo leder arbetet med att ta fram visioner och konkreta planer för framtidens hållbara bostadsprojekt. Projekt som ska bidra till att stärka Storstockholms attraktivitet. Så här tänker hon om Einar Mattssons styrkor och framtiden.

Varifrån kommer ditt intresse för hus?
”Jag tror att jag alltid har varit fascinerad av hus. Om jag kunde rita så hade jag nog blivit arkitekt”, säger Li och skrattar. ”Jag är bra på att se idéer i mitt huvud och förstå vad som krävs för att det också ska bli ett resultat i slutänden. Jag haft stor nytta av mina olika erfarenheter från såväl tidiga projektskeden som från garantitiden efter byggnation. Att kunna utvärdera det som kommer ut ur en produktion är en värdefull tillgång även i ett inledande idé- och planarbete. Att få göra resan mot framtiden i ett företag med en tydlig vision och starka grundvärderingar är en förmån. Vi levererar det vi lovar och tar långsiktigt ansvar för våra områden och därmed görs Storstockholm till en bättre plats”.

Lyhörd för framtida behov
Li inledde sin yrkesbana på ett mäklarkontor. Det har präglat hennes förståelse för marknaden och kundbehoven. ”I mäklarbranschen fick jag insikter om vad som efterfrågas, vilka kvaliteter i boendet som värdesätts och vad människor är villiga att betala för. Bostäderna som byggs ska efterfrågas av marknaden. Det vi jobbar fram ska vara relevant; det ska passa in i den tänkta miljön, leva upp till krav och möta människors betalningsvilja – även när behoven förändras”.

Hur utvecklar man ett område så att det följer med sin tid?
”Det gäller att tänka långsiktigt och alltid se till helheten. Vi behöver redan från början se framåt och underlätta för anpassning till eventuella nya behov. Samma sak gäller vad som redan finns och vad som planeras runtomkring våra fastigheter. Vad saknas i närområdet, kan vi med vår produkt tillskapa nya värden?”

”Vi skapar värde för fler”
Einar Mattsson står för hela värdekedjan från förvärv, projektutveckling och byggnation och bygger i första hand för långsiktigt ägande och egen förvaltning. ”Vi föredrar hyresrätter men utvecklar bostadsrätter där marknaden är mer gynnsam för upplåtelseformen. Om det passar så utvecklar vi gärna för bägge upplåtelseformerna i samma område, det är lite unikt. På så sätt möter vi behoven hos en bredare målgrupp i olika åldrar och livsfaser. Vi skapar värde för fler helt enkelt”.

Vad kan Einar Mattsson bidra med för att Stockholm ska växa hållbart?
”Vi ska bidra med riktig långsiktighet och kvalitet i allt som vi är bra på – i ägandet, i planarbetet, i arkitekturen, i utformningen av området, i valet av material och i byggkvaliteten. Våra projekt ska bidra till att göra platsen tryggare och mer attraktiv, de ska smälta in eller förstärka det befintliga på ett hållbart sätt. Det som är fint idag ska vi kunna vara stolta över även om 50 år. Mest av allt vill vi att folk ska trivas och vilja bo kvar – något som är grundläggande för social hållbarhet. Att få uppleva trygghet och livskvalitet är lika grundläggande överallt. Därför jobbar vi med nära och aktiv förvaltning i beståndet”.

Hur skapar man förutsättningar för en hållbar projektprocess?
”En av framgångsfaktorerna är att vara noggrann redan i början av projekten så att risken för kostsamma ändringar minimeras. Våra visualiseringar under planprocessen är ofta identiska med slutresultatet och det skapar förtroende. Vi utvecklar och bygger det vi lovar och har hög genomförandekraft. Att vi är en stabil och leveranssäker fastighetsägare bidrar det till trygghet för alla parter”.

På vilket sätt kan Einar Mattsson ändå driva utvecklingen framåt?
”För oss finns alltid möjligheten att titta bredare, att söka andra möjligheter. Till exempel genom att förtäta staden på platser där kommunen inte behöver bygga ny infrastruktur. Där kan ju vi som aktör vara proaktiv och komma med förslag och idéer. I sådana områden har vi rollen att vara drivande i frågorna och det gör vi gärna.

Vilket fokus har ni för närmaste framtiden?
”Vi ska öka vårt fokus på produktutveckling och hållbarhet samt förtydliga hur vi arbetar med riktig långsiktighet och socialt värdeskapande. Framgångsfaktorn för oss på Einar Mattsson är att fortsätta vara långsiktiga och pålitliga, att behålla våra hyresrättsprojekt i egen förvaltning över generationer och att hitta mark och nya projekt i rätt lägen. Lägen som är rätt för oss och attraktiva för de som ska flytta in”, avslutar Li.

Vill du läsa om projekten vi skapar, varför just Einar Mattsson är särskilt lämpade och mer om Li, så kan du läsa det i årets årsberättelse- och hållbarhetsredovisning här

Nyckelord

Bilder

Om

Om Einar Mattsson AB 
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar cirka 15 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägareBolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. 

 Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook 

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

”Det är kul med en bransch som växer mycket och känns trygg” — fredagsporträttet med Maria Karlsson17.9.2021 09:55:19 CEST | Blogginlägg

Tack vare sitt eget driv och nyfikenhet på sina äldre, erfarna och kunniga kollegors kunskap har Maria Karlsson idag jobbat sig till rollen som biträdande fastighetsförvaltare. Nu handlar dagarna om kontraktshanteringar och alla de ärenden som uppstår kring hyresgästers boende. Hon är särskilt förtjust i Bagarmossen, är ett socialt geni med stor familj och vänskara, och hon minns semesterdagarna i Dalarna som sommarens bästa. Hon använder bakning som terapi och har ett extra gott öga till ett av Afrikas länder.

“Ledarskap är att ta tag i saker som kan kännas jobbiga och att sprida arbetsglädje” — fredagsporträttet med Sofia Märges10.9.2021 10:00:00 CEST | Blogginlägg

Med sin pigga uppsyn, sin varma blick och sitt leende charmar och servar den före detta sköterskan numera koncernens besökare och personal. Som gruppledare för servicecenter, med en utbildning till fastighetsförvaltare och praktik på eftermarknadsavdelningen, så har Sofia Märges en enorm kunskap i allt arbete i och kring en fastighet. Drömmarna om att bli barnmorska är därmed helt omkullkastade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum