Umeå kommun

Uppdragsplan och budget för 2022 beslutad

Dela

Under 2022 kommer förebyggande insatser, rättssäker handläggning och uppföljning av beslut att vara fokus för individ- och familjenämndens verksamheter. Målet är att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Nämnden arbetar långsiktigt med att tidigt nå och fånga upp barn och unga som behöver hjälp och stöd, detta för att förebygga behov av mer omfattande insatser.

- Vi fortsätter vårt arbete med att bygga ut tidiga insatser till barn och unga i Umeå. Det är glädjande att vi redan nu ser att de nya verksamheter och insatser som startats upp under 2021 har gett effekt. Under 2022 satsar vi ytterligare resurser på fler socialarbetare som ska arbeta nära skolorna, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden. 

För att möta ett förväntat ökat inflöde inom nämndens verksamhetsområden, klara ärendehantering samt värna arbetsmiljön för handläggarna beslutade nämnden att förstärka bemanningen inom myndighetsutövning med tre årsarbetare samt att tillsätta en resurs till arbetsmiljöarbete utifrån hot och våld.  

Budget för 2022 

Kommunfullmäktige ger individ- och familjenämnden 59,5 miljoner kronor i utökad budgetram för indexuppräkning och för att möta ökade behov inom nämndens verksamheter. Ny budgetram för 2022 är 1 483,4 miljoner kronor. Nämnden har i sin budget prioriterat LSS-boenden, personlig assistans, insatser för barn och unga samt försörjningsstöd. 

- För vuxna är arbete, bostad och möjligheten att vara självförsörjande av central betydelse. För att frigöra arbetstid att lägga på att möta och stödja de som söker försörjningsstöd satsar nämnden på att digitalisera de administrativa delarna i ansökningsprocessen, säger Hanna Lundin Jernberg (L), ledamot i individ- och familjenämnden. 

Trots tillskottet står nämnden inför stora ekonomiska utmaningar. Nämndens ekonomi påverkas av samhällsekonomiska förändringar och när Umeå växer behövs tidiga insatser för att förebygga de problem som kan uppstå när en stad växer, till exempel att förhindra framväxten av utsatta områden. Nämnden påverkas också av de förändringar som genomförts eller kommer att genomföras inom andra myndigheter, som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 

Mer information: 

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se 

Hanna Lundin Jernberg (L) 
ledamot
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-206 70 81
hanna.lundinjernberg@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum