DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Uppföljande kommentar från DHR: ”Bra med satsningar för ett hållbart samhälle och mänskliga rättigheter”

Dela

Statsbidraget till funktionshinderrörelsen och nya satsningar på universell utformning och mänskliga rättigheter kommenteras av DHR.

I går presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna budgeten för 2021 i riksdagen. DHR kommenterade budgeten i ett pressmeddelande som finns här:

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/dhr-kommenterar-budgeten-for-2021-reformera-sjukersattningen-och-oka-insatserna-for-att-fa-fler-i-jobb-24596

Ytterligare några områden förtjänar dock att uppmärksammas i denna historiskt stora budget, anser Rasmus Isaksson, förbundsordförande. Han nämner statsbidraget för funktionshinderorganisationerna som i många år har varit underfinansierat och inte heller för 2021 och de kommande åren föreslås få någon höjning.

-Staten har mer att bevisa om de på riktigt värdesätter det arbete vi gör för människors jämlikhet och möjlighet till full delaktighet i samhället. DHR anser att mer pengar måste till samtidigt som statsbidraget behöver ses över och göras mer modernt utifrån hur engagemanget och andra förutsättningar i samhället ser ut idag, säger han. 

Universell utformning

I budgeten för 2021 föreslår regeringen 23 miljoner kronor årligen för att stimulera och påskynda utvecklingen inom funktionshinderområdet. Medlen ska användas till att stimulera tillämpningen av universell utformning, det vill säga skapa mer tillgängliga lösningar som fungerar för fler, oavsett funktionsnedsättning. Kommuner och regioner ska få stöd i sitt funktionshinderspolitiska arbete och dessutom behöver statistiken förbättras som belyser hur levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning utvecklas.

-Vi måste sluta med särlösningar och istället ge förutsättningar för att uppnå ett hållbart samhälle genom universell utformning. Jag hoppas att det här ska kunna förändra attityder inom såväl bostadsbyggande som andra politikområden, säger Rasmus Isaksson.    

DHR välkomnar också satsningen på bättre statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning;

- Det finns en stor okunskap på området vilket gör att utvecklingen på många områden halkat efter år efter år. Det gäller exempelvis hälsan för personer med funktionsnedsättning. 

Institut för mänskliga rättigheter och högre schablonersättning

Regeringen föreslår att ett Institut för mänskliga rättigheter inrättas. Ett nytt anslag föreslås därmed föras upp på statens budget från och med 2021. Regeringen vill att 25 000 000 kronor anvisas för 2021 och för 2022 och 2023 beräknas anslaget till 50 170 000 kronor respektive 50 723 000 kronor.

-Vi är glada för att vi nu äntligen kan se att denna viktiga MR-institution inrättas. Det har pratats om den länge, och ett Institut för mänskliga rättigheter är ju också något som FN har rekommenderat, säger Rasmus Isaksson.

En annan positiv nyhet är att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent och därmed fastställs till 315 kronor per timme för 2021.

-Äntligen kan personliga assistenter få en välbehövlig och välförtjänt löneökning. Vi oroas dock över att regeringen inte verkar vilja höja timschablonen för assistansersättningen under de nästföljande två åren, säger Rasmus Isaksson.

Han påpekar också att antalet personer som får statlig assistansersättning fortsätter att minska, och att ökningen av antalet timmar har planat ut. 

-Det gör mig bekymrad eftersom vi vet att personlig assistans är den reform som har ökat livskvaliteten mest hos många personer med funktionsnedsättning, säger han.

För fler kommentarer, var god kontakta: Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR - Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet, telefon: 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Inbjudan till riksdagsseminarium: Staten behöver ge en officiell ursäkt till dem som bott på institution1.3.2021 08:42:46 CETPressinbjudan

Vipeholmsanstalten och andra institutioner för personer med funktionsnedsättning är en del av Sveriges historia som många inte känner till. Nu arrangerar DHR och FUB tillsammans med Liberalerna ett digitalt riksdagsseminarium, där vi lyfter historiska fakta och förklarar varför staten behöver ge alla de människor som placerades på dessa institutioner en offentlig ursäkt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum