Upprätta en framtidsfullmakt för en tryggare framtid

Dela

I en framtidsfullmakt utses en eller flera personer till att i framtiden ta hand om dina angelägenheter – men först när och om det skulle behövas.

Vad är en framtidsfullmakt?

Mycket kan man be en vän eller familjemedlem att göra åt en, men vissa handlingar måste utföras personligen. Att boka läkartider, hämta ut receptbelagd medicin och köpa eller sälja bostad och fordon är bara några exempel på sådant du måste göra på egen hand. Men vad händer när man på grund av en allvarlig skada, sjukdom eller problem med minnet inte längre klarar av att sköta sina egna ärenden?

När du inte längre anses förmögen att fatta egna beslut utses i regel en god man eller förmyndare åt dig. Denna person får i uppdrag att hjälpa dig med dina ärenden, vilket är en trygghet i en annars oviss framtid. Det finns dock en hake, och det är att du inte själv får utse din gode man. Det kan du däremot med en framtidsfullmakt.

I en framtidsfullmakt kan du utse en eller flera fullmaktshavare, som får i uppdrag att sköta dina ärenden den dag du inte längre klarar av det själv. Framtidsfullmakter börjar bara gälla när du inte längre kan fatta egna välinformerade beslut, och du kan lägga in begränsningar som förhindrar vissa typer av beslut. På så vis behåller du kontroll och frihet så länge som möjligt, och du kan vara trygg med att någon som känner dig kommer fatta beslut åt dig, och respekterar din önskan.

När ska jag skriva en framtidsfullmakt?

Om du är över 18 år kan du skriva en giltig framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten måste skrivas medan du fortfarande är vid dina sinnens fulla bruk, när du har full förståelse för dina beslut.

Varför är det bra att skriva en framtidsfullmakt?

  • Du kan själv bestämma vem som ska ta hand och fatta beslut om dina angelägenheter i framtiden. Saknas det en framtidsfullmakt utser tingsrätten en god man eller förvaltare.
  • Det kan vara en trygghet att på förhand veta att en person som du känner och litar på kommer fatta beslut åt dig när du inte längre kan göra det själv. 
  • Framtidsfullmakten börjar först gälla vid den tidpunkt du inte längre kan ta beslut själv, till skillnad från en vanlig fullmakt som slutar gälla den dag du blir sjuk. 

Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?

Vissa krav måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig, så kallade formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten inför två vittnen som närvarar samtidigt, alternativt intyga att det är fullmaktsgivaren som skrivit under handlingen. Vittnena ska också skriva under fullmakten och de får inte vara fullmaktshavare. Framtidsfullmakten ska på ett tydligt sätt besvara vilka som är fullmaktshavare och vad fullmakten omfattar.

Kan jag återkalla eller ändra framtidsfullmakten?

Det går att både återkalla eller ändra en framtidsfullmakt.

Återkalla en framtidsfullmakt

Det går att återkalla en framtidsfullmakt, vilket du som fullmaktsgivare kan göra så länge du har förmåga att fatta rättsligt bindande beslut. Återkallelsen sker genom att fullmakten återtas eller förstörs.

Om fullmaktsgivaren har en god man eller förvaltare trots att det finns en framtidsfullmakt så kan även den som är god man eller förvaltare återkalla fullmakten. 

Om du i framtidsfullmakten har utsett en granskare, kan även hen återkalla framtidsfullmakten. 

Ändra en framtidsfullmakt

Det går att ändra en framtidsfullmakt. Det enklaste är att återkalla den gamla och upprätta en ny. Tänk på att även den nya eller ändrade fullmakten måste uppfylla de formkrav som finns. 

Upprätta en framtidsfullmakt med Jurio

Med vårt formulär upprättas din framtidsfullmakt på ett rättsligt giltigt sätt som täcker alla dina behov och önskemål. Processen är snabb och du sparar tusenlappar jämfört med en traditionell advokat.

Bilder

Om

HeymediaFölj Heymedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Heymedia