Stockholms stad

Upprustning av Hornstull klar

Dela

Hornstulls torg och Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan har fått en ansiktslyftning. Målet med satsningen är att öka tryggheten och tillgängligheten och förbättra trafiksäkerheten. Arbetet har pågått sedan september förra året och är nu klart.

Hornsbruksgatan, vy mot Långholmsgatan. Foto: Anette Ullskog
Hornsbruksgatan, vy mot Långholmsgatan. Foto: Anette Ullskog

Stockholms stads har bland annat lagt ny markbeläggning och flyttat och renoverat möbler och cykelparkeringar vid Hornstull. Platsen har även fått ny belysning, nya planteringar och nya lösningar för att hantera dagvatten. Projektet är en del i Stockholms stads trygghetssatsning och är ett resultat av dialoger och samarbeten med både fastighetsägare, affärsidkare, boende polisen och stadsdelens trygghetssamordnare. Målet med projektet är förutom att öka tryggheten även att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten och göra platsen mer välkomnande och attraktiv.

–När vi arbetar med att utforma gator och torg satsar vi extra mycket på att boende och besökare ska kunna känna sig trygga. Förbättringarna i Hornstull är ett resultat av att flera aktörer samverkar för att platsen ska utvecklas på ett bra sätt - ett samarbete som är viktigt och behöver fortsätta i hela staden, säger Tove Nilsson, chef för projektutveckling inom stadsmiljö på Stockholms stads trafikkontor. 

Fler träd och bättre lösning för dagvatten

Under projektet har två träd tagits ner och ersatts med nya träd och ytterligare två träd har planterats. Alla träd i området har fått nya växtbäddar för att träden ska må bra och för att ta upp större mängder regnvatten och minska risken för översvämningar.

Ett stort träd togs ner eftersom dess rötter växt sig så stora att det blev sprickor i marken. Sittbänken runt trädet har flyttats för att förbättra framkomligheten och ett nytt Näsduksträd (Davidia involucrata var. Vilmoriana) har planterats istället. En mindre lönn har också tagits ner, växtbädden och sittbänken flyttats och ett nytt Kinesträd (Koelreuteria paniculata) har planterats. Dessutom har ett Judasträd (Cercis siliquastrum) och en Körsbärskornell (Cornus mas) planterats i varsina nya rundlar med sittbänkar runt. Runt träden har perenner planteras i form av Liriope och Geranium.

Projektets omfattning

Dessa delar på torgytan/Hornsplan samt Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan har ingått i satsningen:

  • Ny kompletterande belysning för ökad trygghet och attraktivitet.
  • Hornsbruksgatan (mellan Borgargatan och Långholmsgatan) har stängts för biltrafik för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister.
  • Ny möblering, cykelparkeringar och fler planteringsytor – dessa har även fått nya och bättre placeringar för ökad framkomlighet.
  • Delar av markbeläggningen har uppdaterats och fått inslag av natursten.
  • Nytt ledstråk på Hornsbruksgatan för att synskadade lättare ska kunna orientera sig
  • Tillgång till cykelparkeringar har förbättrats med ett utökat antal på Hornsbruksgatan och även en större mängd nya vid Folkskolegatan som ett komplement.
  • Trädens växtbäddar har renoverats för att öka vitaliteten för torgets träd samt för en förbättrad dagvattenhantering. Två träd togs ner och fyra nya har planterats.

Tidigare utveckling av Hornstull

Hornstull är idag en av stadens stora knutpunkter för kollektivtrafiken med många boende, butiker, restauranger, kontor och andra verksamheter som gör området välbesökt och uppskattat. För cirka 10 år sedan utvecklades nya Hornstull i samverkan med bland annat fastighetsägarna och SL till en attraktiv och enligt stockholmarna trygg plats. Då formades torget, trafiken lades om, tunnelbanestationen fick fler uppgångar och blev mer levande med ett flertal verksamheter, kontoren rustades upp och det breda utbudet av restauranger och caféer blev ett signum för platsen.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 278malinda.flodman@stockholm.se

Bilder

Hornsbruksgatan, vy mot Långholmsgatan. Foto: Anette Ullskog
Hornsbruksgatan, vy mot Långholmsgatan. Foto: Anette Ullskog
Ladda ned bild
Nytt träd med sittplats på Hornsbruksgatan. Foto: Anette Ullskog
Nytt träd med sittplats på Hornsbruksgatan. Foto: Anette Ullskog
Ladda ned bild
Hornsplan. Foto: Anette Ullskog
Hornsplan. Foto: Anette Ullskog
Ladda ned bild
Nytt träd med sittplats på Hornsplan. Foto: Anette Ullskog
Nytt träd med sittplats på Hornsplan. Foto: Anette Ullskog
Ladda ned bild
Projektområdet vid Hornstull. Illustration: Stockholms stad
Projektområdet vid Hornstull. Illustration: Stockholms stad
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Ungdomsorkestrar från Järva, Skärholmen och Farsta intar Berwaldhallen 22 maj 202213.5.2022 09:58:38 CEST | Pressmeddelande

160 ungdomar från stadens förorter spelar på Berwaldhallen tillsammans med musiker från Sveriges Radios Symfoniorkester, under ledning av konferencier Kalle Moraeus. Genom Kulturskolans orkesterskola El Sistema Stockholm intar de unga musikerna scenen den 22 maj kl. 15:00, då deras läsår avslutas i ett sprakande musikaliskt firande. Välkommen även på genrepet 14.00.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum