Stockholms stad

Upprustningen av Bällstavägen i höjd med Annedal är klar

Dela

Hösten 2016 påbörjades arbetet med att göra Bällstavägen säkrare, framkomligare och tillgängligare för gående och cyklister. Nu är arbetet avslutat och alla trafikslag välkomnas tillbaka till den nya Bällstavägen.

Som en del i satsningen att omvandla Annedal från industriområde till attraktiv promenadstadsdel har Stockholms stads byggt om Bällstavägen.

Det som gjorts under den drygt ett år långa arbetstiden är:

  • Ny gång- och cykelbana på båda sidor om Bällstavägen som knyter an till cykelpendlingsstråket mellan Annedal och Sundbyberg.
  • Signalreglerade övergångsställen på Bällstavägen vid Mariehällstorget och på båda sidor om Dartanjangs gata och Tappvägen.
  • Upprustning av befintliga busshållplatser.
  • Filer för vänstersvängande trafik för att skapa bättre framkomlighet vid korsningarna Bällstavägen/Dartanjangs gata samt Bällstavägen/Tappvägen.

Du finner pressbilder fria för användning under Relaterat material. Ange fotograf Lennart Johansson. 

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum