Uppsala kommun

Uppsala kommun avbryter upphandlingar av vård- och omsorgsboenden

Dela

Äldrenämndens arbetsutskott i Uppsala kommun har beslutat att föreslå till äldrenämnden den 14:e maj att avbryta den planerade upphandlingen av sju äldreboenden. Det handlar om verksamheterna vid Tunåsen, Lundgården, Björklingegården, Hagundagården, Dalbyhemmet, Västergården samt Karl-Johansgården.

Bakgrunden till beslutet är att inga anbud inkom i den redan annonserade upphandlingen av Lundgården och Björklingegården och det nu rådande läget med en pågående pandemi. Kommunen ser också ett behov av att genomlysa kommunens samlade bestånd av boenden för att kunna erbjuda platser med god boendemiljö och trygg omsorg.
- Alla våra utförare av vård och omsorg, såväl kommunala som privata – har nu som högsta prioritet att skydda riskgruppen äldre från att smittas och att begränsa fortsatt smittspridning. Detta går före allt annat arbete och jag gör därför bedömningen att det inte är lämpligt att planera för andra verksamhetsförändringar, säger Caroline Hoffstedt.
Kommunen behöver också ta ett samlat grepp kring fastighetsbeståndet då flera boenden är i behov av renovering.

- Det viktigaste för mig är att Uppsalas äldre ges en trygg äldreomsorg av hög kvalitet. Nu har vi prövat om andra utförare kan vara med och bidra till att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen på våra boenden, men då inga anbud inkom fortsätter vi att driva boendena i kommunal regi. Vi ser samtidigt över hur vi långsiktigt ska trygga tillgången till boendeplatser med god livsmiljö och hög kvalitet när vi blir fler äldre Uppsalabor, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

I Uppsala kommun finns 36 vård- och omsorgsboenden, motsvarande nära 2000 boendeplatser. Av dessa boenden drivs 23 i egen regi och 13 av privata utförare. I privat regi tillämpar kommunen driftsformerna LOU (Lagen om offentlig upphandling) där kommunen har ansvar för lokalerna men ett företag ansvarar för driften samt LOV (Lagen om valfrihet) där ett företag ansvarar för både lokal och drift.

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum