Uppsala kommun

Uppsala kommun inrättar pris för god arkitektur

Dela

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att inrätta ett arkitekturpris. Syftet med priset är att ytterligare utveckla Uppsala kommuns arkitekturarbete med att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer.

Uppsala kommun har de senare åren succesivt höjt ambitionsnivån för kvalitet i den byggda miljön. En av åtgärderna har varit framtagandet av en arkitekturpolicy. ”Arkitektur Uppsala” beskriver vikten av väl gestaltad miljö med målet att skapa långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och levande stad.

Syftet med priset är bland annat att engagera och sporra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att entusiasmera bransch och allmänhet i arbetet med god gestaltad miljö. En utvecklad debatt och diskussion om de värden som god arkitektur ger blir en naturlig följd av arkitekturpriset.

- Målet är att priset ska främja en hållbar arkitektur. Att bygga hållbart betyder att även arkitekturen ska hålla i längden. Nya byggnader behöver vara snygga och smarta nog för att vi ska vilja behålla dem en lång tid framöver, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Arkitekturpriset kommer att öka engagemanget och diskussionen kring arkitekturens värdeskapande roll i samhällsbyggandet”, säger Claes Larsson, Stadsarkitekt.

I december öppnar kommunen upp för nomineringar av tänkbara pristagare.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 10:32:35 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum