Uppsala kommun

Uppsala kommun rustar inför utbyggnaden av Uppsalapaketet

Dela

Kommunstyrelsen har idag fattat tre viktiga beslut inför kommande utbyggnad av Sydöstra staden som är en del av Uppsalapaketet. Utbyggnaden kommer att ske i olika etapper fram till år 2050 och inbegriper 21 500 bostäder, minst 10 000 arbetsplatser, service, skolor, förskolor, gator, parker och torg.

Det första beslut som fattats är ett godkännande av projektdirektiv för Sydöstra staden som rör utbyggnaden i helhet. Projektet ska genomföra den största delen av utbyggnaden av stadsmiljöer inom den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala. Under en tidsperiod fram till år 2050 rör det sig om 21 500 bostäder, arbetsplatser, service, skolor, förskolor, gator, parker och torg. Utbyggnaden kommer att ske i olika etapper och kommer drivas i form av olika delprojekt.

De andra två beslut som fattats idag är dels ett godkännande av projektdirektiv för Östra och södra Nåntuna (det första delprojektet), dels att en begäran om planbesked ska lämnas in för delprojektet, längs väg 255 mellan Sävja och Bergsbrunna.

När beslut fattas om projektdirektiv innebär det att en organisation inom Uppsala kommun kan skapas för att driva ett stadsutvecklingsprojekt och att ramar och mål för projektet kan konkretiseras. Projektdirektivet innehåller också tidiga ekonomiska kalkyler för utbyggnaden.

– Nu kan vi börja genomförandet av ett historiskt stort projekt inom ramen för Uppsalapaketet som kommer utveckla Uppsala in i framtiden. Genom fler bostäder till rimliga priser och en kapacitetsstark kollektivtrafik tar vi höjd för befolkningsökningen och skapar ett mer socialt och miljömässigt hållbart Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala är ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på nya hållbara städer och stadsdelar. Uppsala kommuns hållbarhetsmål är ambitiösa och målet är ett hållbart och klimatpositivt Uppsala till år 2050.

– Vi siktar högt när det gäller innovation och nytänkande i alla delar av den kommande utbyggnaden. Satsningen genom Uppsalapaketet på nya bostäder och arbetsplatser i Sydöstra staden kommer att fungera som en förebild för hållbart byggande och vara en testbädd för nya cirkulära systemlösningar, säger Erik Pelling.

Första inflyttning i Sydöstra staden är planerat till år 2025 och stadsdelarna ska vara färdigbyggda 2050. Till Uppsalapaketet hör också utbyggnaden av två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny järnvägsstation Uppsala Södra vid Bergsbrunna, utbyggnad av Uppsala central och det stationsnära området samt en satsning på ny, kapacitetsstark kollektivtrafik.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet10.1.2021 15:20:11 CETPressmeddelande

Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet7.1.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik kommer sättas i främsta rummet. Överenskommelsen innefattar mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna, ett framkomlighetspaket för södra Uppsala och en bostadssatsning på landsbygden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum