Uppsala kommun

Uppsala kommun vill ta helhetsansvaret för insatser till arbetslösa i Uppsala

Dela

Uppsala kommun erbjuder arbetsmarknadsdepartementet att ta över Arbetsförmedlingens hela uppdrag i Uppsala. Kommunen har kapacitet att ta ett helhetsansvar för alla arbetssökande uppsalabor.

Arbetsmarknadsnämndens målsättning är att fler uppsalabor ska komma i arbete genom att stärka de som har en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden med utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.

Under 2019 var 4 381 uppsalabor i behov av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och 397 miljoner betalades totalt ut i ekonomiskt bistånd. Majoriteten av de arbetslösa tillhör grupper som har en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden och dessa grupper tenderar att växa. De får i dagsläget inte tillräckligt med stöd.

Uppsala kommun har kapacitet att ta sig an utmaningar och ett helhetsansvar för alla arbetssökande uppsalabor. Arbetet ska göras i samarbete med näringslivet för att fler ska komma i jobb och stärka kompetensförsörjningen. Kommunen lägger cirka 150 miljoner kronor på arbetsmarknadsinsatser som i grunden är ett statligt ansvar och tillsammans med Arbetsförmedlingen i Uppsala lägger vi ungefär en miljard kronor årligen till insatser för arbetslösa, säger Mohamad Hassan, (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Uppsala kommun har i en tidigare ansökan att utses till försökskommun uttryckt att helhetsansvaret är en framgångsfaktor. Arbetsmarknadsnämnden har genom att samlokalisera vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser vid Utbildnings- och jobbcenter i Uppsala skapat förutsättningar att klara ett utökat uppdrag.

Vår idé om att kombinera utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i en heltidsplanering gör det möjligt att öka utbildningens betydelse i arbetsmarknadspolitiken, säger Klas-Herman Lundgren (S), förste vice ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Andelen arbetslösa utan registrerad aktivitet i Arbetsförmedlingens etableringsprogram har ökat från 23 procent i mars 2019 till 30 procent i mars 2020, en ökning med 7 procentenheter. Även inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) och jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) har det skett en ökning av andelen utan registrerad aktivitet. Uppsala kommuns ambition är att de arbetssökande i så stor utsträckning som möjligt ska beviljas en heltidsplanering med olika insatskombinationer för att påskynda etableringen och inträdet på arbetsmarknaden.

Utvecklingen i aktivitetsgraden för de inskrivna vid arbetsförmedlingens olika program är oroande. När situationen på arbetsmarknaden försvåras måste åtgärder till för att inte ytterligare låsa fast människor i arbetslöshet och utanförskap. Vårt erbjudande om en aktiv arbetsmarknadspolitik är angelägen, säger Robin Kronvall (M), andre vice ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum