Uppsala kommun

Uppsala kommun visar återigen ett starkt resultat

Dela

Det preliminära bokslutet visar att Uppsala kommun för tredje året i rad kan redovisa ett positivt resultat. God kostnadskontroll och högre generella statsbidrag och utjämning än budgeterat är några av förklaringarna. För Uppsala kommunkoncern är det preliminära resultatet 563 miljoner kronor för år 2018. Kommunen har därmed nått sitt resultatmål och stärkt kommunens ekonomiska ställning.

– Vi ska ha ordning och reda i ekonomin. Tack vare en bra kostnadskontroll i våra verksamheter och mycket hårt arbete kan Uppsala kommun även för 2018 visa upp ett bra ekonomiskt resultat. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla Uppsala, säkra Uppsalabornas framtida välfärd och göra de stora investeringar som ett växande Uppsala behöver, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det ekonomiska resultatet är starkt både för kommunens nämnder och för de kommunala bolagen som tillsammans utgör Uppsala kommunkoncern.

För kommunens nämnder är det preliminära resultatet 429 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster är resultatet 271 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 255 miljoner kronor.

– Allmänt stärkt ekonomistyrning med tydliga prioriteringar och effektiviseringar kombinerat med satsningar på viktiga verksamheter gör att Uppsala stärkt sitt utgångsläge när högkonjunkturen nu ser ut att bromsa in samtidigt som de demografiska utmaningarna tilltar, säger Ola Hägglund, ekonomidirektör i Uppsala kommun.

Uppsala kommuns årsredovisning och bokslut ska antas av kommunfullmäktige 29 april. För mer information om kommunens mål och budget samt resultat se kommunens mål och budget.

För mer information

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 18
erik.pelling@uppsala.se

Ola Hägglund, ekonomidirektör
Telefon: 018-727 19 00
ola.hagglund@uppsala.se

Presskontakt
Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 0724-682683
stefan.berg@uppsala.se

Nyckelord

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till väldens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Uppsala kommun tar helhetsgrepp på fritidshem17.4.2019 08:58:33 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun anordnar inspirations- och utbildningsdagar för sina 500 medarbetare i kommunala fritidshem. Syftet är att lyfta deras viktiga arbete med att stimulera elevers lärande och främja social gemenskap och allsidiga kontakter med jämnåriga och vuxna. De två halvdagarna äger rum på Uppsala Konsert & Kongress den 26 april och den 3 maj. Bland annat medverkar programledaren och läraren Beppe Singer med en inspirationsföreläsning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum