Uppsala kommun

Uppsala vill bli Europaledande i klimatomställningen

Dela

Just nu pågår processen med att välja ut 100 europeiska städer som ska gå före i klimatomställningen, i EU:s utlysning om klimatneutrala städer 2030. Uppsala kommun har för avsikt att ansöka om att komma med i utlysningen.

Just nu pågår processen med att välja ut 100 europeiska städer som ska gå före i klimatomställningen. På kommunstyrelsens sammanträde 15 december fattas slutgiltigt beslut om Uppsala kommun ska ansöka till utlysningen.
Just nu pågår processen med att välja ut 100 europeiska städer som ska gå före i klimatomställningen. På kommunstyrelsens sammanträde 15 december fattas slutgiltigt beslut om Uppsala kommun ska ansöka till utlysningen.

– Klimatomställningen kommer skapa många nya gröna jobb. För att de jobben ska hamna i Sverige och Uppsala måste vi vara i framkant. Därför ska vi fortsätta ta ledartröjan i klimatomställningen. Vi har redan bra samarbeten lokalt, regionalt och nationellt, nu vill vi också hitta vägar framåt tillsammans med aktörer internationellt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

EU:s utlysning för klimatneutrala städer 2030 är ett initiativ för att mobilisera lokala myndigheter, invånare, företag, investerare såväl som regionala och nationella myndigheter för att uppnå smarta och klimatneutrala städer till 2030, samtidigt som dessa städer även ska bli experiment- och innovationshubbar för övriga städer i Europa.

Besked i mars

Antagna städer kommer bland annat få hjälp med att utveckla en investeringsplan. Det är även en möjlighet för Uppsala att samarbeta och dela erfarenheter med andra europeiska städer som också vill gå före i EU:s väg till att bli en klimatneutral kontinent.

Det finns två grundläggande krav för att ansöka om att bli en av dessa 100 städer. Storlek på minst 50 000 invånare och ambition, att det finns en politisk vilja att nå målet klimatneutral stad 2030. Ansökan ska lämnas in i januari och besked om vilka städer som väljs ut väntas komma i mars 2022.

På kommunstyrelsens sammanträde 15 december fattas slutgiltigt beslut om Uppsala kommun ska ansöka till utlysningen.

Extra budgetsatsningar på klimatomställning

Att delta i EU-utlysningen rimmar väl med Uppsalas övriga ambitioner i klimatarbetet. Redan i 2022 års budget görs extra satsningar på 13 miljoner kronor fördelat på bland annat klimatkrav i upphandling och inköp, fossilfria transporter och klimatsmart energiförsörjning som bedöms bidra till kommunens samlade miljö- och klimatmål.

– Vår beslutsamhet att göra de åtgärder som krävs för att minska vår del av utsläppen är avgörande. Vi gör vår del av arbetet samtidigt som vi visar vägen och skapar förutsättningar för andra att klara av sina delar. Vi har bra förutsättningarna tack vare all kunskap som finns i Uppsala. Vi har dessutom allt att vinna på att skapa det nya attraktiva omställda livet för våra medborgare, säger Rickard Malmström (MP) kommunalråd.

Nytt avtal med staten

Under en ceremoni i onsdags signerades också ett reviderat samarbetsavtal med staten, Klimatkontrakt 2030, som skrevs under första gången i december 2020. Avtalsparter för staten är myndigheterna: Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova och Formas.

I samarbetsavtalet åtar sig Uppsala kommun bland annat att arbeta mer med innovation i klimatomställningen och att involvera Uppsalas invånare mer i arbetet för att minska klimatutsläppen.

I åtagandena i samarbetsavtalet ryms också det nya projektet Klimatneutrala Uppsala 2030 som Uppsala kommun fått beviljade medel för från det strategiska innovationsprogrammet Viable cities. Ett projekt som består av flera delprojekt med fokus på bland annat digitala verktyg som stöd i klimatomställningsarbetet, medborgarengagemang och innovativa nya arbetssätt. Ambitionen är att få in många av projektets satsningar i befintliga processer i kommunen idag, som revideringen av kommunens översiktsplan och arbetet med Uppsalapaketet och utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna. Klimatneutrala Uppsala 2030 ska också fortsätta arbetet med att implementera resultat och åtgärder som arbetats fram i projektet Klimatfärdplan Uppsala, som avslutas 2021. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Just nu pågår processen med att välja ut 100 europeiska städer som ska gå före i klimatomställningen. På kommunstyrelsens sammanträde 15 december fattas slutgiltigt beslut om Uppsala kommun ska ansöka till utlysningen.
Just nu pågår processen med att välja ut 100 europeiska städer som ska gå före i klimatomställningen. På kommunstyrelsens sammanträde 15 december fattas slutgiltigt beslut om Uppsala kommun ska ansöka till utlysningen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Rekordmånga gick från försörjningsstöd till arbete eller utbildning18.1.2022 15:05:30 CET | Pressmeddelande

Att arbeta medvetet med arbetsmarknadsinsatser ger resultat. Det bekräftas när insatserna för 2021 summeras. Under året var det rekordmånga Uppsalabor som gick från försörjningsstöd till arbete eller utbildning. För första gången var det också fler kvinnor än män som fick en arbetsmarknadsplanering. Det är ett stort steg i arbetet för att ge fler människor möjlighet till egen försörjning, arbete och framtid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum