Uppsala kommun

Uppsalas fokus för bättre integration

Dela

Fler utrikes födda barn i förskola, utvecklad sfi-utbildning och fler utrikes födda kvinnor och tjejer engagerade i föreningslivet. Det är några områden som pekas ut som särskilt viktiga i Uppsalas integrationsarbete de kommande åren.

I en intern analysrapport har integrationen i Uppsala kartlagts. Rapporten pekar ut ett antal områden som Uppsala kommuns integrationsarbete behöver fokusera på det kommande året.
I en intern analysrapport har integrationen i Uppsala kartlagts. Rapporten pekar ut ett antal områden som Uppsala kommuns integrationsarbete behöver fokusera på det kommande året.

- En lyckad integration är avgörande för att alla Uppsalabor ska kunna jobba, studera och delta i samhället. Den här rapporten visar att vi inte är i mål. Vi gör mycket idag, men vi måste se till att vi gör rätt saker. Och vi måste uppenbarligen göra mycket mer, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målet med integrationspolitiken i Uppsala är en snabbare etablering samt en bättre och jämställd integration, det vill säga att alla invånare i Uppsala ska kunna försörja sig och delta i samhällslivet på lika villkor oavsett kön, etnisk- och kulturell bakgrund.

I en intern analysrapport har integrationen i Uppsala kartlagts (utifrån statistik fram till helår 2018). Rapporten pekar ut ett antal områden som Uppsala kommuns integrationsarbete behöver fokusera på det kommande året. Följande fokusområden lyfts i rapporten:

  • Beslutade åtgärder som främjar integration och etablering ska inte bortprioriteras.
  • Utred vad som bör göras för att bryta trenden avseende utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering.
  • Fortsätt utveckla sfi-utbildningen i syfte att säkerställa en utbildning av hög kvalitet.
  • Verka för att civilsamhället får en mer betydande roll i integrationsarbetet.
  • Identifiera varför inte fler utrikes födda barn (3–5 år) går i förskola och vidta åtgärder för att åstadkomma en förändring.

Det görs redan mycket för att stärka integrationen i Uppsala kommun. En 26-punktsplan med särskilt fokus på nyanlända och utrikes födda kvinnor har antagits för att få fler i arbete. Insatser görs för att höja kvaliteten på vuxenutbildningen och sfi. Den samordnade kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet, är ett annat exempel.

- I Uppsala arbetar vi utifrån en 26-punktsplan för att stärka integrationen genom jobb och utbildning. Planen fokuserar särskilt på utrikes födda kvinnor eftersom när en kvinna lyfts från utanförskap ger det en vinst för hela familjen. Samtidigt för att korta SFI-elevers väg till arbete kommer det erbjudas en heltidslösning med språk, utbildning och arbetsmarknadsinsatser i kombination. Vi gör redan mycket, men kommer att göra mycket mer, säger Mohamad Hassan (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Men rapporten visar att fler insatser behövs för att nå de uppsatta målen. Med avstamp i rapporten kommer integrationen att följas upp årligen med fokus på områdena arbetsmarknadsetablering, språk, barn och unga samt boende. Genom att särskilt fokusera på dessa områden säkerställs att integrationsarbetet får den effekt som önskas. Några satsningar som beslutats om i Mål och Budget för 2021 är ett nytt jobb- och utbildningscenter i Gränby, höja kvaliteten på sfi samt aktiviteter i direkt anslutning till skolan i utsatta områden.

- En aktiv fritid med deltagande i föreningsliv, idrotts- och kulturaktiviteter är betydelsefullt både för individens utveckling och samhället och här ska vi bli bättre på att nå ut särskilt till alla barn och unga med extra fokus är på att nå tjejer med utländsk bakgrund, eftersom de deltar i mindre omfattning än andra idag, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande kulturnämnden.

Kontakter

Bilder

I en intern analysrapport har integrationen i Uppsala kartlagts. Rapporten pekar ut ett antal områden som Uppsala kommuns integrationsarbete behöver fokusera på det kommande året.
I en intern analysrapport har integrationen i Uppsala kartlagts. Rapporten pekar ut ett antal områden som Uppsala kommuns integrationsarbete behöver fokusera på det kommande året.
Ladda ned bild

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet10.1.2021 15:20:11 CETPressmeddelande

Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet7.1.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik kommer sättas i främsta rummet. Överenskommelsen innefattar mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna, ett framkomlighetspaket för södra Uppsala och en bostadssatsning på landsbygden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum