Konkurrensverket

Uppsatser om företags lojalitetsrabatter och auktioner för solceller vinner Konkurrensverkets uppsatstävling

Dela
Ämnena för de uppsatser som har tilldelats första pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling i juridik respektive ekonomi är företags lojalitetsrabatter och auktionsbaserade subventionsscheman för solceller. Uppsatserna har lagts fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Sex uppsatser på temat konkurrens och upphandling har fått pris av Konkurrensverket. Författarna belönas med sammanlagt 100 000 kronor för sina insatser.

– Det är glädjande att så många studenter är intresserade av att delta i vår uppsatstävling och det är med stort intresse vi tar del av de aktuella och relevanta frågeställningar som behandlas i uppsatserna. Det är viktigt med fördjupad kunskap i frågor som rör konkurrens och upphandling och de uppsatser som nu belönas är alla ett bidrag till den utvecklingen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Första pris i kategorin juridik tilldelas Samuel Bjernerup, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, för uppsatsen ”Revolution or Evolution? Loyalty Rebates and the Role of the As Efficient Competitor Test under Article 102 TFEU”.

I uppsatsen undersöker författaren hur lojalitetsrabatter bedömts i rättspraxis, och särskilt vilken betydelse ekonomisk analys i form av ett så kallat lika-effektiv-konkurrenttest har för frågan om ett rabattsystem är tillåtet. I sin motivering lyfter uppsatsjuryn fram att det är ett högaktuellt och avancerat ämne som författaren tar sig an på ett förtjänstfullt sätt.

Vinnaren i kategorin juridik belönas med 20 000 kronor för sin uppsats.

I kategorin ekonomi tilldelas Björn Danielsson och Fredrik Özaras, Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet, första pris för uppsatsen ”Auctions For a Brighter Future – Using an Agent-Based Model to Simulate Auctions of Solar PV in Sweden”.

Med utgångspunkt i avancerad ekonomisk teori ställer sig uppsatsens författare frågan om ett auktionsbaserat subventionsschema för solceller i Sverige kan vara samhällsekonomiskt motiverat. Av juryns motivering framgår att uppsatsen är stark i sin forskningsanknytning, tydlig i sin problemformulering, välskriven och har en mycket hög svårighetsgrad.

Förstapristagarna i kategorin ekonomi får dela på 25 000 kronor för sin uppsats.

Två andrapristagare har utsetts i kategorin juridik. Iiris Tuohimaa, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, tilldelas 15 000 kronor för sin uppsats ”Merger Control in the EU – When is an Impediment to Effective Competition Significant?”. Även Mathias Eriksson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, tilldelas 15 000 kronor för uppsatsen ”Motverkan av samverkan - Upphandlingsrättens förhållande till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet”.

Michael Erlandsson och Markus Ljungqvist, Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet, har tilldelats andra pris i kategorin ekonomi och belönas gemensamt med 15 000 kronor för uppsatsen ”Medical Mark-Up – A Check-Up on the Quality-Competition in Primary Care”. Tredje pris har tilldelats David Wendle, Nationalekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, för uppsatsen ”On the Welfare Implications of Exclusive Broadcasting Rights in European Football”. Författaren belönas med 10 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Alma Hemberg, ekonom, 08-700 15 60, alma.hemberg@kkv.se

Läs pristagarnas uppsatser på vår webbplats https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/kunskap-och-forskning/uppsatstavling/pristagare-i-uppsatstavlingen/

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverket avslutar utredning som rör Svensk Mäklarstatistik30.1.2023 15:16:54 CET | Pressmeddelande

Konkurrensverkets utredning har visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av stor betydelse för många marknadsaktörer, men har inte funnit tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för Valueguards kunder att företagets index görs publikt. Mot bakgrund av det, och att Svensk Mäklarstatistik har meddelat att företaget kommer fortsätta leverera data om bostadsaffärer till Valueguard vars kunder kommer ha fortsatt tillgång till statistiken, avslutar Konkurrensverket nu ärendet.

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen1.12.2022 15:52:35 CET | Pressmeddelande

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum