Studentlitteratur AB

Uppskattad lagbok i ny upplaga

Dela

För fjärde året i rad lanserar Studentlitteratur en ny upplaga av Sveriges Lag. ”Den svarta lagboken” har tagits emot väl hos såväl juridikstuderande som yrkesverksamma, och har kommit att uppskattas för sin lättöverskådliga och pedagogiska struktur.

Sveriges Lag är en sammanställning av svensk lagstiftning innehållande gällande författningar, förordningar och EU-fördrag. Lagarna är indelade i 28 ämnesområden där den huvudsakliga lagstiftningen under respektive ämnesområde anges först, varpå övriga författningar följer i kronologisk ordning. Den pedagogiska strukturen gör att det upplevs som enkelt att använda Sveriges Lag,i förhållande till ett traditionellt upplägg.

Sveriges Lag innehåller ca 850 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten och rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister. Tre innehållsförteckningar – ett byggt på rättsområden, ett på bokstavsordning och ett kronlogiskt – gör det enkelt att snabbt hitta relevant information.

En digital version av Sveriges Lag ingår, med möjlighet att använda lagboken i dator eller surfplatta. På ett smidigt sätt går det att söka, göra anteckningar och markeringar som kan skrivas ut eller föras över i lagboken.

Årets upplaga innehåller författningar som trätt i kraft per 1 januari 2016. Rättsfallshänvisningarna och registret är uppdaterat, omarbetat och utökat. Sveriges Lag 2016 har även kompletterats med ett antal nya författningar, bland dessa kan Läkemedelslag, Lag om arv i internationella situationer samt Lag om internationell järnvägstrafik nämnas. Prisbilden ligger liksom tidigare år runt 1300 kr, något som uppskattas av studenter.

Genom samarbete med lärare från landets juristprogram utvecklas och fastställs lagbokens innehåll och utformning. Redaktörsrådet består av Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz, lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.

För ytterligare kommentarer:

Caroline Boussard, förläggare Juridik och Statsvetenskap.
Caroline.boussard@studentlitteratur.se

För att beställa ett exemplar av Sveriges Lag 2016: 
 www.studentlitteratur.se/#9789144109954/Sveriges+Lag+2016

Pressbilder för redaktionell användning finns att ladda ner. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum