Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 juni

Dela

Förstudie för tillfällig sterilenhet får grönt ljus

En förstudie för att bygga en tillfällig lösning för sterilenheten på Lasarettet i Enköping ska genomföras. Programarbetet för den tillfälliga lösningen för sterilenhet tillstyrks även den. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden till beslutet är att steriltekniska enhetens lokaler på Lasarettet i Enköping är för små, även för redan idag befintlig produktion av vård. I förlängningen behövs, enligt tjänsteutlåtandet, fortfarande nya lokaler för verksamheten, men i väntan på en större ombyggnad krävs mer akuta åtgärder. Dessa  gäller förråd och utbyte av så kallad autoklaver (en form av tryckkokare för sterilisering av gods).

Nytt vårdval för privat psykoterapi ställer krav på journalsystem

Från den 1 januari 2023 införs ett nytt vårdval för privat psykoterapi där krav ställs på att vårdgivaren ska använda sig av journalsystemet Cosmic. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Vårdgivare som redan har avtal med Region Uppsala får fortsätta enligt tidigare regler, som inte ställer krav på journalsystem, fram till den 1 januari 2024, då detta vårdval upphör. Efter den tidpunkten gäller reglerna i det nya vårdvalet.

Det finns flera skäl till att Region Uppsala inför krav på journalföring i Cosmic. Bland annat anses sammanhållen journalföring ge ökad patientsäkerhet. Patienterna får större möjlighet att ta del av sin journal via 1177.se och kan därmed bli mer delaktiga i sin egen vård. Det ger också minskad administration.

(V) yrkade på att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle få i uppdrag att utreda alternativa former att bedriva psykoterapi, så som LOU eller att återta verksamhet i egen regi. (S) och (V) yrkade på att ersättningen per session borde höjas med ett mindre belopp än det nu beslutade. (S) och (V) reserverade sig mot beslutet i dessa delar. 

Årsprognos på minus 363 miljoner kronor

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet ligger kvar på minus 363 miljoner kronor, efter maj månads utgång. Det är samma prognos som månaden innan.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset ligger kvar på minus 380 miljoner kronor. Detta är 180 miljoner kronor sämre än beviljad budget på minus 200 miljoner kronor. Prognosen bygger på sjukhusledningens bedömning att det kommer att vara svårt att identifiera åtgärder som fullt ut motsvarar det återstående gapet i åtgärdsprogrammet.

För Lasarettet i Enköping ligger årsprognosen kvar på minus 13 miljoner kronor. Prognosen beror bland annat på höga labbkostnader, och höga kostnader för inhyrd personal och patientkost. Vad gäller sjukhusstyrelsens egen verksamhet ligger prognosen på plus 30 miljoner kronor, det beror bland annat på lägre kostnader för köpt vård.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 juni 202220.6.2022 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Fler bussturer till Skölsta och Krägga Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att under perioden december 2022- decemer 2023 utöka antalet bussturer på linjerna 119 till Skölsta och 310 till Krägga. Det innebär att Linje 119 utökas från 12 till 20 dubbelturer måndag- fredag och från 3 till 10 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjen får också en delvis ändrad sträckning. För att kunna trafikera området nya Skölsta och minska restiden, kommer bussen inte längre köra sträckan Lunda- Norrhällby. Det finns bra kollektivtrafik i båda ändar av sträckan och skolbusslinje 199 ska fortfarande trafikera sträckan. Linje 310 utökas från 10 till 19 dubbelturer på vardagar och från 2 till 8 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjesträckningen förändras så att bussen kör samma sträcka i båda riktningarna. Det innebär att den 3,3 km långa sträckan Nyckelby- Ekilla blir utan linjetrafik, men de skolanpassade turerna ska fortfarande köra sträckan. Planeringen av tågtrafiken 2024

Premiär för Residens Dagermanland med stipendiat Suzanne Ibrahim16.6.2022 16:23:47 CEST | Pressmeddelande

Författaren och före detta fristadsförfattaren i Östersunds kommun Suzanne Ibrahim har utsetts till årets stipendiat för ett nytt vistelsestipendium – Dagermanland – i Älvkarleby 26/6–1/7. Det är första året som residenset genomförs i Region Uppsalas regi med projekt Växelspel. I stipendiet ingår förutom boende i en naturnära miljö nära Dagermans uppväxt även kunskapsöverföring om Dagermans liv och författarskap.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum