Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 30 maj

Dela

 Fler områden utreds för att stärka bassjukvården

Inom Region Uppsala pågår ett projekt med att utveckla och i vissa delar flytta ut bassjukvården i länet. Arbetet förväntas ge en tydligare målbild för vilken verksamhet som ska bedrivas vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Målet är att skapa balans mellan vårdbehov och kapacitet och att bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Sjukhusstyrelsen beslutade att projektet ska utvidgas med ytterligare två områden. Det ena området gäller nivåstrukturering av vård av äldre (75+) med stora vårdbehov. Det andra området är viss bilddiagnostik, slätröntgen, där man ska se över möjligheten att flytta den till en extern vårdgivare. En handlingsplan med prioriteringar och åtgärder ska redovisas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i november 2022. (V) deltog inte i beslutet.

Mammografi uppfyllde målen delvis

Aleris röntgen mammografienheten får 140 000 kronor i ersättning för att man har uppnått vissa mål under 2021. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Totalt fanns det 550 000 kronor i avsatta medel, men några av målen gällande täckningsgrad och öppethållande uppnåddes inte.

Försämrad prognos efter tertial 1

Akademiska sjukhuset prognostiserar ett underskott på minus 380 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten för perioden för januari till april, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring med 30 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 180 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Prognosen bygger på sjukhusledningens bedömning att det kommer att vara svårt att identifiera åtgärder som fullt ut motsvarar det återstående gapet i åtgärdsprogrammet.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 13 miljoner kronor, på grund av ökade kostnader för inhyrd personal, analyser och patientmat. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 30 miljoner kronor.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 juni 202220.6.2022 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Fler bussturer till Skölsta och Krägga Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att under perioden december 2022- decemer 2023 utöka antalet bussturer på linjerna 119 till Skölsta och 310 till Krägga. Det innebär att Linje 119 utökas från 12 till 20 dubbelturer måndag- fredag och från 3 till 10 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjen får också en delvis ändrad sträckning. För att kunna trafikera området nya Skölsta och minska restiden, kommer bussen inte längre köra sträckan Lunda- Norrhällby. Det finns bra kollektivtrafik i båda ändar av sträckan och skolbusslinje 199 ska fortfarande trafikera sträckan. Linje 310 utökas från 10 till 19 dubbelturer på vardagar och från 2 till 8 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjesträckningen förändras så att bussen kör samma sträcka i båda riktningarna. Det innebär att den 3,3 km långa sträckan Nyckelby- Ekilla blir utan linjetrafik, men de skolanpassade turerna ska fortfarande köra sträckan. Planeringen av tågtrafiken 2024

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 juni20.6.2022 14:56:19 CEST | Pressmeddelande

Förstudie för tillfällig sterilenhet får grönt ljus En förstudie för att bygga en tillfällig lösning för sterilenheten på Lasarettet i Enköping ska genomföras. Programarbetet för den tillfälliga lösningen för sterilenhet tillstyrks även den. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden till beslutet är att steriltekniska enhetens lokaler på Lasarettet i Enköping är för små, även för redan idag befintlig produktion av vård. I förlängningen behövs, enligt tjänsteutlåtandet, fortfarande nya lokaler för verksamheten, men i väntan på en större ombyggnad krävs mer akuta åtgärder. Dessa gäller förråd och utbyte av så kallad autoklaver (en form av tryckkokare för sterilisering av gods). Nytt vårdval för privat psykoterapi ställer krav på journalsystem Från den 1 januari 2023 införs ett nytt vårdval för privat psykoterapi där krav ställs på att vårdgivaren ska använda sig av journalsystemet Cosmic. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Vårdgivare som redan har avtal med Region Uppsala f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum