Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november

Dela

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter:

  • Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor.
  • Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor.

Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober

Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget. Prognosen för vårdstyrelsens egen verksamhet är plus 53 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport.

Initiativ om att göra kulturdoulorna permanenta besvarat

Birgitta Mogård (V) hade väckt ett initiativ med förslaget att projektet med kulturdoulor i Region Uppsala ska permanentas och bli en del av ordinarie verksamhet.

Av ärendet framgår att Nära vård och hälsa bedömer att projektet fungerar bra och att det skulle vara positivt att permanenta verksamheten. Under hösten kommer antalet timanställda kulturdoluor att utökas och verksamheten kommer att fortsätta att drivas under 2023 med finansiering av statsbidrag. Frågan kommer att beaktas i budgetberedningen för 2024.

Vårdstyrelsen beslutade att anse ärendet besvarat. (V) reserverade sig.

Initiativ om att ge postcovid-patienter god vård besvarat

Birgitta Mogård (V) hade väckt ett initiativärende om att ge patienter med postcovid god vård. Initiativet innehöll två förslag. Det första förslaget var att vårdstyrelsen ska besluta att postcovidmottagningens verksamhet ska fortsätta under 2023. Det andra förslaget var att hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med förslag om hur en god och kunskapsdriven sjukvård kan säkras till patientgruppen och hur den förväntade ”vandringen mellan specialisterna” för de enskilda patienterna kan förebyggas.

Vårdstyrelsen beslutade att avslå förslaget att postcovidmottagningens verksamhet ska fortsätta. Det andra förslaget besvaras med att en rapport om aktuellt kunskapsläge för patientgruppen samt hur Region Uppsala arbetar med att anpassa vården ska lämnas till vårdstyrelsen senast vid sammanträdet i mars 2023.

(V) reserverade sig och yrkade på att postcovidmottagningen skulle vara kvar. 

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum