Region Uppsala

Uppsnabbat Trafik – och samhällsutvecklingsnämnden 17 mars 2022  

Dela

Plan för systematisk uppföljning av trafikavtal

Nämnden har fattat beslut om en ny plan för systematisk uppföljning av trafikavtal med privata utförare. Planen gäller från och med juni, när nya avtal träder i kraft.

Planen innebär bland att krav på trafikföretagen följs upp två ggr per år. F-skattsedel, arbetsgivaravgifter, ekonomisk status ska då kontrolleras. En gång i månaden ska man kontrollera utförd trafik, inställd trafik och punktlighet. Två gånger per år ska upplevd kundkvalitet följas upp genom kundundersökningar och synpunkter som kommer in till Kundtjänst.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033

Nämnden fattade beslut om att rekommendera regionstyrelsen att godkänna den föreslagna
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet då de menar att hållbarhetsplanen inte i tillräcklig grad underlättar för övergång från biltrafik till kollektivtrafik och cykling.

Information om prioriterade fastighetsinvesteringsbehov för perioden 2022–2032 inom trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområde

Spårvägsdepå har fått en högre prioritering, liksom en bussdepå i Enköping. En reglerplats i Uppsala behövs då avtal med Uppsala kommun löper ut 2024 och inte kommer att förlängas.

Information om Uppsala spårväg

Ett ärende är på väg upp i regionstyrelsen som föreslås besluta att uppdrag åt
Fastighet och Servicenämnden att starta ett programarbete för en spårvägsdepå.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsala först med ny metod för kartläggning av språkmiljön för yngre barn med funktionsnedsättningar9.5.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hörselnedsättning hos barn är ett vanligt funktionshinder. I världen beräknas cirka 32 miljoner barn höra sämre än 40 decibel. Forskning visar att tidiga insatser spelar stor roll för språkutvecklingen, särskilt omgivningsfaktorer, som hur lyhörda och engagerade föräldrar är och hur mycket man kommunicerar med sitt barn. För att underlätta detta inför Region Uppsala, en ny mätmetod, LENA (Language Environment Analysis) på bred front inom hela funktionshinderområdet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum