Region Uppsala

Uppsnabbat vårdstyrelsen 22 mars

Dela

Privata vaccinatörer får vaccinera mot TBE i egna lokaler

Privata vaccinatörer kan från april 2022 delta i den avgiftsfria TBE-vaccinationen av barn och ungdomar i sina egna lokaler. Detta blir möjligt efter att vårdstyrelsen beslutat om ett tillägg till uppdraget LOV vaccinatörer covid-19, som flera vaccinationsbyråer redan har avtal om. Det pågår ett arbete med att utveckla ett mer permanent valfrihetssystem gällande vaccinationer.

Plus och minus i ekonomisk prognos

Den ekonomiska prognosen för vårdstyrelsen är sammanlagt plus 29 miljoner kronor för 2022. Det framgår av ekonomirapporten för februari. Folktandvården prognostiserar ett plusresultat på 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget. Nära vård och hälsa lämnar en årsprognos på minus 15 miljoner kronor, vilket också är i nivå med årsbudget.

Förstudie av lokal för Storvreta vårdcentral ska göras

Region Uppsala ska göra en förstudie och programarbete för långsiktigt framtida lokal för Storvreta vårdcentral. Det beslutade vårdstyrelsen. En behovsanalys visar att verksamheten behöver större lokaler. Kostnaden för förstudien får uppgå till 400 000 kronor.

Primärvården förstärks med arbetsterapeuter

Rehabiliteringen inom primärvården ska förstärkas med arbetsterapeuter på vårdcentrumnivå i hela länet från 2023. Det beslutade vårdstyrelsen. Satsningen finansieras genom att ta medel som tidigare använts för naprapatiska och kiropraktiska behandlingar, cirka 4,8 miljoner kronor per år.

Vårdstyrelsen beslutade också att inte förnya upphandlingarna av naprapatisk och kiropraktisk behandling när avtalstiden löper ut i januari 2023. Patienterna hänvisas till de fysioterapeuter som finns vid vårdcentraler eller som arbetar enligt den nationella taxan.

Avtal om tandvård för asylsökande fastställt

Vårdstyrelsen beslutade att fastställa ett reviderat avtal för privattandläkare om tandvård för asylsökande.  Avtalet innebär att ersättningen för privattandvården blir densamma som för Folktandvården.

Besöksavgiften för patienten är 50 kronor och bestäms av Migrationsverket.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsala först med ny metod för kartläggning av språkmiljön för yngre barn med funktionsnedsättningar9.5.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hörselnedsättning hos barn är ett vanligt funktionshinder. I världen beräknas cirka 32 miljoner barn höra sämre än 40 decibel. Forskning visar att tidiga insatser spelar stor roll för språkutvecklingen, särskilt omgivningsfaktorer, som hur lyhörda och engagerade föräldrar är och hur mycket man kommunicerar med sitt barn. För att underlätta detta inför Region Uppsala, en ny mätmetod, LENA (Language Environment Analysis) på bred front inom hela funktionshinderområdet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum