Umeå kommun

Uppstart för Samverkansforum Motorburen Ungdom

Dela

I slutet av mars presenterade Fryshuset en rapport – Motorintresserad Ung i Umeå, som tagits fram på uppdrag av ICA Stiftelsen. Det efterföljande rundabordssamtalet mellan politiker, kommunala tjänstepersoner, näringslivsaktörer och föreningsföreträdare visade på ett starkt engagemang från många. Nu startar ett samverkansforum för att gå från ord till handling.

I Umeå finns en gemensam vilja att bidra till bra lösningar för målgruppen motorburen ungdom, det vill säga de unga som med A-traktorer eller personbilar samlas på parkeringar för att umgås och/eller dela sitt motorintresse. Arbetet syftar till att stärka deras rätt att träffas i det offentliga rummet, men samtidigt minimera de negativa konsekvenser i form av nedskräpning, ljudstörningar, trafikproblem och otrygghet som vissa spontana bilträffar ger upphov till. Vid rundabordssamtalet påpekade flera deltagare också att bilträffar samlar en bred och blandad grupp med stor åldersspridning. Den gruppen kan inte helt likställas med motorintresserade unga, och ett bra arbete med att ta fram lösningar därför kräver en förfinad målgruppsanalys och en bra dialog med olika grupper av unga motorburna.

Samverkan för förbättrade förutsättningar

För att kunna omvandla detta engagemang till konkret handling och göra det möjligt att utveckla en helhetsbild kring motorburen ungdom, skapas nu ett gemensamt samverkansforum som samordnas av Umebrå, Umeå kommun. I forumet ingår, förutom Umeå Kommun, polisen, ICA-handlarnas förbund och ett antal näringslivs- och föreningsaktörer, däribland Länsförsäkringar Västerbotten, McDonald’s, Dcap och Umeå Automobilklubb. Syftet med forumet är främst att vara en kontaktyta mellan olika organisationer som vill samverka för att förbättra förutsättningar för unga att träffas på ett sätt som är tryggt och säkert för alla. En del av arbetet kommer också att bestå i att utveckla en bättre lägesbild och se hur unga bäst kan involveras i framtagandet av lösningar.

Gemensam avsiktsförklaring

Tisdag 7 juni 14.00–15.30 träffas samverkansparterna på Umeå Folkets Hus för att skriva under en gemensam avsiktsförklaring, och påbörja arbetet. Hans Lindberg, kommunalråd, Michael Rystedt lokalpolisområdeschef och Robert Gustafsson från ICA-handlarnas förbund kommer att närvara.

Du som journalist är välkommen att delta på mötet.

Tid och plats

Umeå Folkets Hus, Balder – tisdag 7 juni klockan 14.00.

Nyckelord

Kontakter

Cecilia Ravry, Umebrå, Umeå kommun
090 16 11 89
cecilia.ravry@umea.se

Robert R Gustafsson, ICA Handlarnas förbund
08 553 399 28
robert.r.gustafsson@icahandlarna.se

Bilder

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum