TeknikföretagenTeknikföretagen

Ur askan i elden

Dela

Fortsatta störningar i globala värdekedjor samt en för snabb åtstramning av penningpolitiken i USA kommer att medföra en betydligt svagare tillväxt i Sverige och globalt under 2022–2023 än tidigare förväntat. Det visar Industriekonomernas konjunkturrapport.

Johan Wiktorin, Lena Hagman, Kerstin Hallsten och Mats Kinnwall.
Johan Wiktorin, Lena Hagman, Kerstin Hallsten och Mats Kinnwall.

– Kriget i Ukraina, sanktioner mot Ryssland samt omfattande nedstängningar i Kina medför nya störningar i globala värdekedjor. Omfattande kostnadsökningar för företagen i spåren av flaskhalsar och accelererande energi- och andra råvarupriser slår mot lönsamhet och investeringar då företagen inte fullt ut kan vältra över dessa på konsumenterna i form av högre priser, säger Industriarbetsgivarnas chefekonom, Kerstin Hallsten.

– En viss övervältring sker dock vilket får en negativ effekt på hushållens disponibla inkomster och konsumtion, fortsätter hon.

– Tillväxten blir svag både av konjunkturella och strukturella skäl, det senare då tillväxten begränsas av att den underliggande tillväxtkraften är måttlig. Under nästa år räknar vi med att de ränteuppgångar som redan har pågått ett tag och som bedöms fortsätta, kommer dämpa den ekonomiska tillväxten ytterligare, säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.

Även om EU fortsätter att köpa gas från Ryssland påverkas EU ändå rejält av ovan nämnda störningar och drabbas därmed av en mildare recession i år. USA bedöms också genomgå en mild recession men under 2023, i detta fall drivet främst av Federal Reserves kraftiga penningpolitiska åtstramning. I ett sådant scenario räknar vi med att global BNP ökar med 2,5 procent 2022 och 1,7 procent 2023.

I ett alternativt scenario med totalstopp för import av rysk gas till EU räknar vi med att EU:s BNP-tillväxt blir tre procentenheter lägre under 2022 än i scenario 1. En i detta fall rejäl recession i EU får negativa följdverkningar för resten av världen. I ett sådant alternativscenario räknar vi med att global tillväxt ökar med låga 1,5 procent 2022.

Sverige

Offentlig konsumtion i Sverige ökar relativt starkt både i år och nästa år. Detta sammantaget resulterar ändå i en betydligt svagare BNP-tillväxt i Sverige 2022 eller 2,5 procent jämfört med 3,4 procent än vi räknade med i höstas. Nästa år bedöms BNP öka med endast 1 procent. Med den information som finns i dagsläget vad gäller tillstånd för kalkstensbrytning på Gotland utgår vi från att det kommer uppstå omfattande brist på cement under 2023, vilket kommer dra ned alla typer av bygginvesteringar i Sverige nästa år. Det kommer i sin tur indirekt påverka Sveriges industriproduktion negativt. Då industrin i Sverige därutöver har högt beroende av världshandeln och global ekonomisk tillväxt räknar vi med att industriproduktionen sammantaget minskar med två procent år 2023 efter en ökning med två procent i år.

Flera temaavsnitt om allt från Rysslands ekonomi till USA:s aktiemarknad

Förutom konjunkturprognos från global till svensk ekonomi så innehåller rapporten sex temaavsnitt om råvarupriser, USA:s aktiemarknad, Rysslands ekonomi, konjunkturindikatorer, Teknikindustrins rapporter samt globala värdekedjor.

Industriekonomerna utgörs av Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer och publicerar konjunkturprognos två gånger per år, i maj respektive november.

Rapporten live:

Länk till sändning av presentationen av rapporten där även en inspelad version kan ses i efterhand:

För att se det här innehållet från www.youtube.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

 Ser du inte spelaren ovan? Klicka här.

 Industriekonomerna utgörs av Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer.

Kontakter

Bilder

Johan Wiktorin, Lena Hagman, Kerstin Hallsten och Mats Kinnwall.
Johan Wiktorin, Lena Hagman, Kerstin Hallsten och Mats Kinnwall.
Ladda ned bild
Johan Wiktorin
Johan Wiktorin
Ladda ned bild
Lena Hagman
Lena Hagman
Ladda ned bild
Mats Kinnwall
Mats Kinnwall
Ladda ned bild
Kerstin Hallsten. Foto: Rikard Westman
Kerstin Hallsten. Foto: Rikard Westman
Ladda ned bild

Dokument

Om

Teknikföretagen
Teknikföretagen
Storgatan 5
114 85 Stockholm

http://www.teknikforetagen.se

Teknik gör världen bättre. Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Följ Teknikföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Teknikföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum