Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Utan bidrag till civilsamhället stannar Sverige

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nyligen rapporterat till regeringen att de statliga bidragen till civila samhället fyller en viktig samhällsfunktion. Nu lyfter MUCF de långsiktiga effekterna i en debattartikel i Dagens Samhälle.

2017 fördelade MUCF drygt 300 miljoner kronor till föreningar, stiftelser och kommuner i Sverige. Det offentliga stödet till civilsamhället har stor betydelse för att säkra villkoren för dessa organisationer att bedriva och utveckla sin verksamhet. Samhället i sin tur är beroende av civilsamhället eftersom det offentliga har fler utmaningar än vad det kan klara själv.

Den statliga bidragsgivningen kritiseras emellanåt när organisationer visar sig ha dålig kontroll över hur deras medlemsföreningar använder de statliga bidragen. MUCF har de senaste två åren skärpt kontrollen vid bidragsgivningen. När myndigheten utför granskningar och stickprovsundersökningar visar det sig att en övervägande majoritet av de som beviljas statsbidrag använder stödet som det varit tänkt. Vi skriver nu om effekterna i en debattartikel i Dagens Samhälle

I dagarna har MUCF återrapporterat till regeringen att de flesta organisationers arbetsresultat och effekter ligger helt i linje med bidragens syften. MUCF drar slutsatsen att en majoritet av dessa projekt även ger effekter på lång sikt.

- Rapporteringen till regeringen visar att statsbidragen fyller en viktig funktion. De stärker bland annat hbtq-personers ställning, antidiskrimineringsverksamhet samt barns och ungas organisering, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

- Stödet till organisationer som engagerar unga leder ofta till bättre kontakt mellan unga och politiker, ökar ungas aktivitet och engagemang samt innebär att samarbetet mellan föreningar, kommuner och politiker ökar. Det civila samhällets insatser är utomordentligt viktiga för att förtroendet för ett demokratiskt samhälle ska vara starkt på lång sikt, säger Lena Nyberg.

Organisationerna anger själva att bidragen är mycket viktiga för deras existens och möjlighet att bedriva en löpande verksamhet. Bidragen utgör mer än hälften av deras totala intäkter och gör det möjligt att ha en kontinuerlig verksamhet samt att bedriva en långsiktig verksamhet. 

Fakta:

Civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Ibland säger vi ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Rapporterna: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-stannar-utan-bidrag-till-civilsamhallet-22640

http://mucf.se/publikationer/organisationsbidragens-anvandning-och-effekter-2018

http://mucf.se/publikationer/projektbidragens-anvandning-och-effekter-2018

http://mucf.se/publikationer/lokala-resurscenter-demokratisk-delaktighet-2018

http://mucf.se/publikationer/antidiskrimineringsverksamheter-2018 

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum