Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Utan bidrag till civilsamhället stannar Sverige

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nyligen rapporterat till regeringen att de statliga bidragen till civila samhället fyller en viktig samhällsfunktion. Nu lyfter MUCF de långsiktiga effekterna i en debattartikel i Dagens Samhälle.

2017 fördelade MUCF drygt 300 miljoner kronor till föreningar, stiftelser och kommuner i Sverige. Det offentliga stödet till civilsamhället har stor betydelse för att säkra villkoren för dessa organisationer att bedriva och utveckla sin verksamhet. Samhället i sin tur är beroende av civilsamhället eftersom det offentliga har fler utmaningar än vad det kan klara själv.

Den statliga bidragsgivningen kritiseras emellanåt när organisationer visar sig ha dålig kontroll över hur deras medlemsföreningar använder de statliga bidragen. MUCF har de senaste två åren skärpt kontrollen vid bidragsgivningen. När myndigheten utför granskningar och stickprovsundersökningar visar det sig att en övervägande majoritet av de som beviljas statsbidrag använder stödet som det varit tänkt. Vi skriver nu om effekterna i en debattartikel i Dagens Samhälle

I dagarna har MUCF återrapporterat till regeringen att de flesta organisationers arbetsresultat och effekter ligger helt i linje med bidragens syften. MUCF drar slutsatsen att en majoritet av dessa projekt även ger effekter på lång sikt.

- Rapporteringen till regeringen visar att statsbidragen fyller en viktig funktion. De stärker bland annat hbtq-personers ställning, antidiskrimineringsverksamhet samt barns och ungas organisering, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

- Stödet till organisationer som engagerar unga leder ofta till bättre kontakt mellan unga och politiker, ökar ungas aktivitet och engagemang samt innebär att samarbetet mellan föreningar, kommuner och politiker ökar. Det civila samhällets insatser är utomordentligt viktiga för att förtroendet för ett demokratiskt samhälle ska vara starkt på lång sikt, säger Lena Nyberg.

Organisationerna anger själva att bidragen är mycket viktiga för deras existens och möjlighet att bedriva en löpande verksamhet. Bidragen utgör mer än hälften av deras totala intäkter och gör det möjligt att ha en kontinuerlig verksamhet samt att bedriva en långsiktig verksamhet. 

Fakta:

Civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Ibland säger vi ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Rapporterna: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-stannar-utan-bidrag-till-civilsamhallet-22640

http://mucf.se/publikationer/organisationsbidragens-anvandning-och-effekter-2018

http://mucf.se/publikationer/projektbidragens-anvandning-och-effekter-2018

http://mucf.se/publikationer/lokala-resurscenter-demokratisk-delaktighet-2018

http://mucf.se/publikationer/antidiskrimineringsverksamheter-2018 

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Satsning på unga i hela EU: ”Stort intresse i Sverige för Europeiska ungdomsveckan”23.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Nästa vecka, den 29 april till 5 maj, arrangeras European Youth Week runt om i Europa. Med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ordnar 22 svenska organisationer och kommuner ett 40-tal evenemang för och med unga. - Från Malmö i söder till Boden i norr arrangeras allt från fotoutställningar, konstworkshops och konserter till demokratilabb, föreläsningar och samtal mellan unga och politiker, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. European Youth Week, eller Europeiska ungdomsveckan, är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör barn och unga i alla medlemsländer. Finansieringen sker via EU-programmet Erasmus+ som främjar internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. I Sverige ansvarar MUCF för den del i programmet som rör unga och myndigheten fördelar stöd till olika lokala evenemang under ungdomsveckan. I år är temat för ungdomsveckan ”Demokratin och jag” och flera organisationer o

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö16.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö. Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna. - Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades. Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer un

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum