Fackförbundet ST

Utbildning är grunden när samhället ställer om

Dela

Rubriken är hämtad från en debattartikel som ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, skrev i början av maj. Hennes påstående är ingen överdrift om man tänker på alla de uppdrag som de senaste veckorna lagts på landets universitet och högskolor.

Inger Ehn Knobblock, utredare
Inger Ehn Knobblock, utredare

Förutom den ordinarie verksamheten, att utbilda 300 000 studenter och 18 000 forskarstuderande samt att bedriva avancerad forskning, ska universitet och högskolor dessutom:

  • Utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur krisen.
  • Bistå vården med analys av tester och andra insatser.
  • Arbeta aktivt med att erbjuda möjligheter till livslångt lärande.
  • Utveckla och intensifiera sitt arbete med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet.
  • Förbereda undervisning för 6 000 nya platser på sommarkurser.

Det råder sålunda högkonjunktur inom universitetsvärlden. Men det innebär också att kraven och förväntningarna är stora. Redan i mars ställdes universitetslärarna inför avsevärda utmaningar. Landets studenter skulle läsa in sina studier på distans. Lärarna blev tvungna att arbeta om de redan planerade utbildningsmomenten till digitala kurser.

För många innebar det ett omfattande extra arbete och lärosätenas digitala infrastruktur sattes på svåra prov. Även de anställas hemmiljö påverkades. Långt ifrån alla har bostäder med utrymme för hemkontor eller med perfekta nätverk. På sikt lär den här frågan bli en angelägenhet för såväl arbetsgivarna som för de fackliga organisationerna.

Studenterna har också drabbats. SFS (Sveriges Förenade Studenter) har en lång lista över problem som de tvingas hantera. Bland annat nämns att inte alla har tillgång till dator, internet eller studieplats. Då uppstår det problem om campus är stängt.

Det är förstås bra att staten satsar på utbildning – särskilt i kristider för att motverka arbetslöshet och kompetensbrist i efterfrågade yrken. Utbildning är avgörande för att Sverige ska komma ut någorlunda oskadat på andra sidan pandemin.

Men universiteten får inte utvecklas till enbart ett arbetsmarknadspolitiskt instrument för att tillfredsställa politikers önskemål. Fundamentet i det svenska högskolesystemet står på vetenskaplig grund.

Denna grund är nödvändig för en framstående forskning och forskarutbildning. Därför är det välkommet att Utbildningsdepartementet nu vill förstärka den akademiska friheten. Minister Ernkrans säger:

Akademisk frihet är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag. Lärosätena ska kunna vara en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället.

Så håll fast vid lärosätenas självständighet och se till att universitetslärarna ges möjlighet att fortsätta forska – på så vis säkras en undervisning som baseras på vetenskap. Allt detta sammantaget behöver Sverige för att kunna utbilda kritiskt tänkande och kreativa studenter.

Inger Ehn Knobblock

utredare Fackförbundet ST

Nyckelord

Bilder

Inger Ehn Knobblock, utredare
Inger Ehn Knobblock, utredare
Ladda ned bild
utredare
utredare
Ladda ned bild

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar budgeten: Bättre sent än aldrig att rädda Arbetsförmedlingens kontor21.9.2020 09:55:07 CESTPressmeddelande

Regeringens budgetproposition innebär att Arbetsförmedlingen får 1 miljard kronor i tillskott under nästa år, bland annat för att stärka den lokala närvaron. Fackförbundet ST ser det som en delseger i arbetet med att återupprätta Arbetsförmedlingens förmåga att hantera den ökade arbetslösheten. ST välkomnar också regeringens satsning på civilt försvar, en bekräftelse på statsförvaltningens avgörande samhällsfunktion vid allvarliga kriser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum