Akademiska sjukhuset

Utbildningsakut för blivande läkare byggs ut på Akademiska

Dela

Under april-maj har blivande läkare på sista terminen erbjudits verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Utvärderingen visar att utbildningsakuten, som pilotprojektet kallas, fallit väl ut. Planen är nu att satsningen ska bli kvar och byggas ut.

Under våren har blivande läkare på sista terminen erbjudits verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Utvärderingen visar att utbildningsakuten, som pilotprojektet kallas, fallit väl ut. Planen är att satsningen ska bli kvar och byggas ut. På bilden syns Niklas Reimark, ST-läkare och klinisk assistent, samt Camilla Rismyr Sternehag som varit behjälplig med samordning och crew resource management.
Under våren har blivande läkare på sista terminen erbjudits verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Utvärderingen visar att utbildningsakuten, som pilotprojektet kallas, fallit väl ut. Planen är att satsningen ska bli kvar och byggas ut. På bilden syns Niklas Reimark, ST-läkare och klinisk assistent, samt Camilla Rismyr Sternehag som varit behjälplig med samordning och crew resource management.

- Utbildningsakuten uppskattas både av studenter och personal/handledare. Tanken är att den ska bli en del av den ordinarie verksamheten inom akutsjukvård. Det ska finnas ett dedikerat arbetslag på akuten som ansvarar för verksamhetsförlagd utbildning och fortbildning i specialistområdet akutsjukvård säger Susann Järhult, överläkare och lektor i akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.

Pilotprojektet har pågått under april-maj för att möjliggöra verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagningen som tidigare under pandemin inte haft möjlighet att ta emot studenter. Även innan pandemin var lokaler, handledning och lärandemiljön i akutverksamheten otillräcklig. Varje läkare, olegitimerad eller jourläkare under specialistutbildning skulle dygnet runt handleda studenter.

- Nu har vi chansen att omorganisera och förbättra. Under våren har målgruppen varit läkarstudenter på sista terminen. Redan i höst är planen att verksamheten även ska omfatta läkarstudenter på termin 5. Om verksamheten utvecklas som planerat kan också sjuksköterskeprogrammet komma att inkluderas, berättar Susann Järhult.

En viktig del av utbildningen handlar om att ge nivåanpassad handläggning av patienter under handledning av läkare och sjuksköterskor.

- Verksamhet dygnet runt och hög omsättning av alla yrkeskategorier ställer krav på kompetens och kontinuitet. Vi har en stor variation av patienter i olika åldrar. Samtidigt ser vi att utbildningsuppdrag från grundutbildning till specialistnivå ökar. Sedan specialistutbildning i akutsjukvård startade 2016 har vi nu åtta läkare, 18 sjuksköterskor och en undersköterska utbildade. Vi bygger gemensamt upp utbildningsakuten, säger Susann Järhult.

I utvärderingen av läkare på sista terminen framhålls utbildningsakuten jämte ambulansen och infektion som de mest lärorika kliniska placeringarna. Enligt Susann Järhult finns starka önskemål om möjlighet till fler och längre pass. Läkarstudenterna tycker också att det är bra med introduktion om lagarbete (crew resource management). De vill helst ha flera sammanhängande pass, tillsammans med sjuksköterska och undersköterska och erfaren handledning/återkoppling på plats. 

På akutmottagningen vid Akademiska arbetar cirka 70 sjuksköterskor och 75 undersköterskor samt jour- och akutläkare. Cirka 53 000 patienter söker vård akut per år. Under coronapandemin har mottagningen varit indelad i en zon för patienter med misstanke om covid-19 och en annan zon för övriga. Akuten har haft ett nära samarbete med infektionskliniken om akut omhändertagande/vård av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.


För mer information, kontakta:
Susann Järhult, överläkare och lektor i akutsjukvård, Akademiska sjukhuset, tel: 070-329 31 31, e-post:susann.jarhult@akademiska.se

FAKTA: Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset

  • Öppen dygnet runt för personer med akut sjukdom eller skada. Prioriteringsordningen avgörs utifrån patientens enskilda hälsotillstånd.
  • Akuten tar emot patienter som är över 15 år för buk, skall- och skelettskador. För medicinska akuta tillstånd tar man emot patienter över 18 år. Mycket svårt sjuka tas emot på akutmottagningen oavsett ålder.
  • Patienter på akutmottagningen kan bli bedömda av jourhavande medicinläkare, kirurger, neurologer, ortopeder m.fl.
  • Akutläkare är anställda på akuten och handlägger patienter oavsett ålder och sökorsak.  
 


Nyckelord

Bilder

Under våren har blivande läkare på sista terminen erbjudits verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Utvärderingen visar att utbildningsakuten, som pilotprojektet kallas, fallit väl ut. Planen är att satsningen ska bli kvar och byggas ut. På bilden syns Niklas Reimark, ST-läkare och klinisk assistent, samt Camilla Rismyr Sternehag som varit behjälplig med samordning och crew resource management.
Under våren har blivande läkare på sista terminen erbjudits verksamhetsförlagd utbildning på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Utvärderingen visar att utbildningsakuten, som pilotprojektet kallas, fallit väl ut. Planen är att satsningen ska bli kvar och byggas ut. På bilden syns Niklas Reimark, ST-läkare och klinisk assistent, samt Camilla Rismyr Sternehag som varit behjälplig med samordning och crew resource management.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska går inte vidare med ozonrening av läkemedelsrester8.6.2021 14:32:00 CEST | Pressmeddelande

De senaste åren har Akademiska sjukhuset testat flera olika tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och multiresistenta bakterier. 2019 genomfördes ett pilotförsök med ozonrening på sjukhusområdet inom ramen för en studie. Resultaten visar att tekniken fungerar, men med för låg effekt och för stora driftsproblem för att kunna implementeras på sjukhuset. Däremot är man öppen för att pröva andra tekniska lösningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum