Svenska kyrkan

Utbildningssatsning stärker Svenska kyrkans roll för människor i arbetslöshet

Dela

Svenska kyrkan har fått fem miljoner för att rusta fler församlingar i Svenska kyrkan att erbjuda praktik och arbetsträning för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Foto: Magnus Aronson/Ikon
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Till hösten startar en utbildningssatsning riktad till församlingar i Svenska kyrkan som vill erbjuda praktik eller arbetsträning till människor som är långtidsarbetslösa. Satsningen finansieras med ett stöd på fem miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF). 

– Många församlingar i Svenska kyrkan gör redan insatser för att stötta arbetslösas väg till arbete, egenmakt och delaktighet i samhället. Det här ger en möjlighet för oss att skala upp insatserna och ta ytterligare ett kliv framåt som välfärdsaktör. Jag hoppas många församlingar tar den här chansen. Vi kan göra mer för människor i arbetslöshet, säger Svenska kyrkans generalsekreterare, Helén Ottosson Lovén.

Metod säkerställer kvaliteten

Svenska kyrkan har lång erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser. De senaste två åren har 24 församlingar i sex stift kraftsamlat för att svara upp mot det ökade behovet i samhället av praktik och arbetsträningsplatser. En viktig del i arbetet är bemötandemetoden MARY, Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet, som utvecklats inom Svenska kyrkan för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Med den nya utbildningssatsningen kommer metoden att spridas nationellt.

– Nyckelorden i Mary gäller också vår egen personal, säger Anders Hagman som är projektledare för satsningen.

– Vi ser att anställda i Svenska kyrkan upplever det som djupt meningsfullt att i sin dagliga yrkesutövning också göra en diakonal insats. Att få visa upp sitt eget yrke och instruera i alla de arbetsmoment som ingår, men som inte alltid uppmärksammas, bidrar samtidigt till ökad yrkesstolthet. Jag tror man kan säga att den som rustas att verka som handledare får möjlighet att använda mer av sig själv och sina förmågor i jobbet. 

Femhundra anställda väntas gå utbildningarna

Utbildningarna är kostnadsfria och har tre olika inriktningar: handledning, verksamhetsansvar och entreprenörskap. Dessutom ingår en kortare introduktion för arbetslaget i medverkande församlingar. 

Målsättningen är att drygt 500 anställda i Svenska kyrkan ska gå en eller flera av kurserna det närmaste året. Satsningen stärker Svenska kyrkans roll som aktör inom arbetsmarknadsområdet och svarar an till samhällets och arbetsmarknadens ökade behov av kvalificerade arbetsträningsplatser.

För mer information:

Anders Hagman, projektledare React-EU: MARY 

Anna Andersson, utbildningssamordnare 

Linda Olofsson, projektledare Skapa plats i Svenska kyrkan 

Fakta

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige utlyste i februari 500 miljoner kronor till projekt inom EU:s programområde 5, React-EU. Det är ett av EU:s verktyg för att stödja återhämtningen och att möta behoven av omställning eller kompetenshöjande åtgärder bland människor som har jobb, efter pandemin. Svenska kyrkans utbildningssatsning React-EU: MARY tilldelades fem miljoner och pågår till 30 april, 2023. Även projektet Skapa plats i Svenska kyrkan finansieras av ESF. Det pågår till november, 2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Magnus Aronson/Ikon
Foto: Magnus Aronson/Ikon
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum