Umeå kommun

Utbildningssatsningarna inom äldreomsorgen ger effekt

Dela

Under 2018 har nya satsningar genomförts, både för att säkra kunskapsnivån och för att underlätta för medarbetare som har svenska som andraspråk. Utbildning av anställda blir allt viktigare för att säkra kvaliteten inom äldreomsorgen.

– Det är vårt ansvar som politiker att skapa förutsättningar för verksamheten. Därför avsattes 4,9 mnkr till utbildningssatsningar inom äldreomsorgen 2018. Behoven av kompetens blir större för varje år och vi fortsätter det långsiktiga arbetet och har därför ökat summan med 3 mnkr för 2019, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Undersköterskeutbildning för anställda

Tillsvidareanställda erbjuds att utbilda sig till undersköterska på distans parallellt med det ordinarie arbetet och får då använda fyra timmar i veckan av sin arbetstid till studierna. Utbildningen tar i snitt två år att slutföra. Att erbjuda 60 medarbetare per år undersköterskeutbildning innebär en kostnad på 900 000kr/år.

– Det är otroligt positivt att vi gör så stora satsningar på kompetensutveckling. Idag rekryterar vi cirka 20 personer per år från de undersköterskeutbildningar som finns i Umeå, men eftersom behovet är så mycket större så behöver vi hitta fler sätt att få medarbetare med undersköterskeexamen, säger Magnus Börlin, utvecklingsledare inom kompetensförsörjning, äldreomsorgen.

Språkombud – stöd till medarbetare med svenska som andraspråk

2018 utbildades 40st medarbetare till språkombud. Uppdraget innebär att vara ett stöd för medarbetare med svenska som andraspråk och att stimulera en språkutvecklande arbetsplats. Målsättningen är att det finns ett språkombud på varje arbetsplats.

Exempel från 2018:

  • 791 medarbetare deltog i basutbildning
  • 63 undersköterskor blev examinerade
  • 40 medarbetare utbildades till språkombud
  • Under 2019 kommer 40 st medarbetare läsa vårdsvenska

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Magnus Börlin
utvecklingsledare inom kompetensförsörjning
äldreomsorg
Umeå kommun
(tillgänglig efter klockan 15.00)
072-16 10 42
magnus.borlin@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum