Fackförbundet ST

Utbredd tystnadskultur i staten

Dela

Många statligt anställda upplever att det råder en tystnadskultur i den statliga förvaltningen. Det visar rapporten ”Tyst stat” som Fackförbundet ST låtit göra bland drygt 1500 personer i statlig tjänst. Tre av tio är oroliga för att drabbas av repressalier om de framför kritik. Fler än var femte har avstått från att framföra kritik eller slå larm om missförhållanden och var tionde har blivit uppmanad att inte lämna ut information som är negativ för myndigheten.

 - Det är en tystnadskultur som skapar allvarliga problem i den statliga förvaltningen, trots fina honnörsord om öppenhet och transparens. Det är uppenbart att det inte räcker med en tydlig lagstiftning, det krävs också utbildning och ett tydligt ledarskap i öppenhetsfrågor för att motverka den tysta staten, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST
 

Det finns stark lagstiftning som ger statligt anställda rätt att framföra kritik. Undersökningen visar att anställda trots detta drabbas av repressalier som en konsekvens av framförd kritik. De svarande i undersökningen vittnar om att repressalierna varierar mycket till sin karaktär, men allra vanligast är att löneutvecklingen drabbas och att karriärmöjligheterna påverkas. 16 procent av de svarande anger att de drabbats själva av repressalier efter framförd kritik, 28 procent svarar att de känner till en kollega som blivit utsatt.

Tystnadskulturen påverkar också möjligheten att granska och ställa myndigheter till svars. Var tionde statsanställd uppger att de blivit uppmanade att inte lämna ut information som skulle kunna vara negativ för myndigheten. Sannolikt är det endast en mindre del av alla anställda som har ställts inför en situation där det varit aktuellt att lämna ut information, varför andelen som blivit uppmanade att inte lämna ut information sannolikt skulle vara högre bland de som faktiskt upplevt en sådan situation. Även en av tio chefer uppger att de blivit uppmanade att inte lämna ut information som skulle vara negativ för myndigheten de tre senaste åren.

 - Vi menar att utvecklingen mot en förvaltning som tar efter näringslivets arbetssätt och fokuserar alltmer på ekonomiska resultat är skadlig för den demokratiska insynen, och skapar en kultur bland de anställda som inte främjar öppenhet. Det är i mångt och mycket ett ledarskapsproblem, som i slutändan faller på regeringen att rätta till, säger Britta Lejon.
 

Fackförbundet ST föreslår bland annat att det inrättas en Öppenhetsombudsman med uppdrag att bevaka och förbättra arbetet kring interna demokratifrågor på statliga arbetsplatser för att komplettera Justitiekanslerns tillsynsfunktion. Att inrätta en Öppenhetsombudsman skulle öka möjligheterna att förändra tystnadskulturen, menar ST.

Läs rapporten här

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Allt högre arbetsbelastning för statligt anställda14.11.2022 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsbelastningen har ökat för anställda inom staten. Det visar Fackförbundet STs stora arbetsmiljöundersökning ”Hur mår anställda på statligt uppdrag?”. Högt arbetstempo och för stor arbetsmängd gör att 7 av 10 statligt anställda uppger att de känner sig stressade i jobbet. Brist på inflytande anges ofta som en bidragande orsak till stress. ST anser att staten behöver bli bättre på att resursätta efter behov, både för de anställdas del och för servicen till medborgarna.

Stora åtstramningar väntar för statliga myndigheter8.11.2022 16:45:13 CET | Pressmeddelande

Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år. Många av Sveriges myndigheter kommer inte få full kompensation för kostnadsökningar, vilket gör att ST bedömer att det finns risk för uppsägningar och nedskärningar i förvaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum