Vänsterpartiet Malmö

Utbyggnadsstrategi av stadens skolor för ökad integration

Dela

Segregationen är en av de allvarligaste utmaningarna som svenskt skolväsende står inför idag. Elever med olika socioekonomisk bakgrund bor i olika delar av Malmö och denna bostadssegregation leder till att elever med olika bakgrund, istället för att mötas och integreras tillsammans i skolan som är målet, går på olika skolor med väldigt olika förutsättningar. Vänsterpartiet motionerar därför idag, tillsammans med Miljöpartiet, om att staden skall arbeta för att etablera socioekonomiskt strategiskt belägna högstadieskolor.

Lisa Stolpe (V)
Lisa Stolpe (V)

Skolsegregationen leder till minskad likvärdighet och försvårar skolans utbildnings- och demokratiuppdrag, säger Lisa Stolpe (V), ledamot i grundskolenämnden, ersättare i kommunfullmäktige och en av motionärerna.

I grundskoleförvaltningens projektrapport, “Hantera segregationens effekter”, lyfter rapportförfattarna att lokaliseringen av skolplatser kan vara ett sätt att hantera effekterna av bostadssegregationen.

- De som drabbas hårdast av skolsegregationen är barnen med störst behov av stöd. Den gör det också svårt för många av Malmös skolor att lyfta de elever som behöver det mest, säger Mohamed Yassin (MP), ledamot i kommunfullmäktige och en av dem som lämnat in motionen.

Dagens strategi för lokalplanering, att etablera högstadieskolor centralt i staden för att på så sätt skapa blandade elevgrupper och öka likvärdigheten, fungerar enligt rapporten inte.

- Dagens skolsegregation måste brytas och därför vill vi se en ny strategi för att bygga skolor på platser som främjar blandade klasser. Det skulle ge barn med tuffa förutsättningar bättre kunskapsresultat utan att andra elever missgynnas, och även bidra positivt till bland annat barnens trygghet och självkänsla, säger Mohamed Yassin (MP).

Rapporten föreslår istället att skolplatser ska etableras i områden som är relativt nära för stora delar av Malmös högstadieelever, i enlighet med de datasimuleringar över elevrörelser med mera som föreslås i rapporten.

 - Lokaliseringen av skolplatser är ett av Malmö stads viktigaste verktyg för att öka likvärdigheten i barnens utbildning. Därför vill vi att staden skall ändra sin strategi och börja bygga högstadieskolor på geografiska platser som blir naturliga mötesplatser för elever från olika områden, avslutar Lisa Stolpe (V). 

Kontakt:

Lisa Stolpe (V), lisa.stolpe@malmo.se

Mohamed Yassin (MP), 0720-29 28 30

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lisa Stolpe (V)
Lisa Stolpe (V)
Ladda ned bild
Mohamed Yassin (MP)
Mohamed Yassin (MP)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Tillgänglighetsanpassa Malmös kommunfullmäktigesal!30.9.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kan vem som helst ställa sig upp och hålla ett anförande i Malmös kommunfullmäktigesal? Inte idag, och Vänsterpartiet Malmö tycker att det faktiskt ska gå lika bra att sitta och hålla ett anförande i talarstolen. Därför lämnar nu Vänsterpartiet in en motion som syftar till att se över tillgängligheten i kommunfullmäktiges sammanträdessal för såväl ledamöter som åhörare, samt införskaffa höj- och sänkbara talarstolar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum