Norrköpings kommun

Utgångspunkten är närundervisning för högstadieelever

Dela

Högstadieeleverna i de kommunala skolorna har startat upp terminens undervisning på plats i skolan. Utgångspunkten enligt utbildningsministern är att grundskolor ska vara öppna. Utbildningskontoret håller skolorna fortsatt öppna i dagsläget med beredskap att snabbt ställa om till distansundervisning om läget förändras.

Huvudmännen har, i och med den förändrade förordningen, fått ytterligare en möjlighet att vid behov övergå helt eller delvis till fjärr- eller distansundervisning på högstadiet.

Under veckan startade en ny skoltermin upp och Norrköpings skolor välkomnade eleverna till vårterminen 2021. Regeringens besked om en förändrad förordning skapar möjlighet för Sveriges högstadieskolor att vid behov tillfälligt övergå helt eller delvis till fjärr- eller distansundervisning. Detta ger utbildningskontoret ett bra verktyg att använda, efter genomförda anpassningar och riskbedömningar, för att vid behov ytterligare minska trängsel på en skola.
– Utifrån noggranna överväganden ser vi det inte som nödvändigt att generellt stänga alla våra högstadieskolor, just nu. I förra veckan hade vi samråd med regionens smittskyddsläkare och möten både med rektorer och centralt fackliga. Till detta har flera anpassningar gjorts i våra verksamheter för att minska trängsel. Alla lokaler städas dubbelt så ofta som normalt och lokalernas utformning skapar dessutom olika förutsättningar beroende på typ av verksamhet. Vi för kontinuerligt samtal med rektorerna och tillsammans stämmer vi av vidtagna åtgärder samt eventuell smittspridning och har beredskap om läget förändras, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Huvudregeln enligt skollagen är att tillämpa närundervisning, alltså undervisning på plats i skolan. Det är också den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet.
– Skolans fysiska plats är otroligt viktig för eleverna och fyller en betydelsefull samhällsfunktion, sett både till lärande och mående. Många av våra elever har, av olika skäl, inte samma förutsättningar för undervisning på distans. Därför är det bättre för elever att så långt det är möjligt ges undervisning på plats i skolan. I de kontinuerliga samtalen med rektorerna stämmer vi av vidtagna och möjliga ytterligare åtgärder, eventuell oro för både elevernas möjlighet till lärande och lärares möjlighet till god arbetsmiljö, säger Hans Grimsell, verksamhetschef.

Verksamhetsanpassningar liksom ständiga riskbedömningar har gjorts under hela pandemin. Exempel på anpassningar kan vara att inga samlingar med flera klasser tillsammans genomförs, föräldramöten och utvecklingssamtal hålls på distans, flöden av elever ses över så onödiga möten undviks, lärares arbete och möten utöver undervisningen sker digitalt samt att enstaka högstadieskolor nyttjar tomma gymnasielokaler för att minska trängseln. Utöver det finns det förstärkta hygien- och städrutiner. Skolorna uppmanar även både personal och elever att följa Folkhälsomyndighetens och Region Östergötlands rekommendationer gällande hur länge man ska stanna hemma vid sjukdom.

Smittspridning och hög sjukfrånvaro på grund av covid-19, med ett ansträngt läge som följd kan också vara skäl till att en skola behöver ställa om till distansundervisning.
– Smittspridningen under hösten har sett väldigt olika ut mellan skolorna. Det är viktigt att vi tar hänsyn till att vissa enheter har varit mer påverkade och andra enheter har bedrivit sin verksamhet utan större påverkan. På de skolor och förskolor som vi har behövt agera har vi gjort omställningen omedelbart och det har minskat påverkan för både barn, elever, personal och vårdnadshavare, säger Mikael Wallström chef för centrala barn- och elevhälsan.

Mer information: Norrköpings kommunala högstadieskolor öppnar som planerat måndag den 11 januari

Kontakt:
Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 011 - 15 33 02

________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

 

 

 

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings äldreboenden är klara med vaccinationerna22.2.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Vaccineringen av de boende inom särskilt boende för äldre i Norrköping är klar sedan någon vecka tillbaka. Alla boende har erbjudits vaccin, de som haft möjlighet och tackat ja till vaccination har nu fått både första och andra dosen. – Det känns jättebra och är en milstolpe att vara i hamn med vaccinering för våra boende på särskilt boende som tackat ja till vaccination, säger Anneli Granath, områdeschef, särskilt boende, vård- och omsorgskontoret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum