Läkemedelsverket

Utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin begränsas i ny föreskrift

Dela

Läkemedelsverket har fått signaler om en kraftigt ökad förskrivning av klorokin, vilken bedöms vara relaterade till utbrottet av covid-19. Läkemedlet är aktuellt i flera pågående kliniska studier mot covid-19. För att motverka en bristsituation kommer en ny föreskrift att begränsa förskrivning till läkare med vissa specialistkompetenser, samt begränsning av utlämning av läkemedlet.

Klorokin är nationellt godkänt i flera EU-länder för behandling av malaria och vissa autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit (RA). Läkemedlet är även kopplat till en rad interaktioner och biverkningar, och en behandling bör noga övervakas av förskrivande läkare.

Klorokin är också ett av de läkemedel som ingår i flera kliniska studier som en möjlig behandling mot covid-19. Läkemedelsverket och de europeiska läkemedelsmyndigheterna följer forskningsläget noga. Tillgängliga data i nuläget medger inga robusta slutsatser om klinisk effekt. Därutöver är data om klinisk säkerhet hos patienter med Covid-19 mycket begränsade.

Läkemedelsverket har analyserat den förskrivning som gjorts av klorokin den senaste tiden och bedömt att läkemedlet i högre grad förskrivits till patienter på andra grunder än godkänt behandlingsområde, och att de förskrivna volymerna ökat kraftigt.

För att motverka att brist på vissa läkemedel uppstår har Läkemedelsverkets styrelse beslutat om nya föreskrifter. Enligt föreskrifterna får läkemedel som innehåller klorokin och hydroxiklorokin endast lämnas ut mot recept om de förskrivits av läkare med vissa specialistkompetenser.

Det innebär att patienter som har dessa läkemedel utskrivna av läkare med andra specialiteter än de som omfattas av föreskriften måste kontakta sjukvården för nytt recept för att kunna hämta ut läkemedlen på apotek. 

De nya föreskrifterna gäller till och med 31 oktober 2020. Läkemedelsverket kan, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag (dispens) från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Berörda läkemedel

Hydroxiklorokin (ATC-kod P01BA02)

Begränsas till följande specialiteter: reumatologi, hud- och könssjukdomar samt barn- och ungdomsmedicin.

Klorokin (ATC-kod P01BA01)

Begränsas till följande specialiteter: reumatologi, hud- och könssjukdomar, barn- och ungdomsmedicin samt infektionssjukdomar.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket förbjuder ytterligare självtest för covid-191.5.2020 10:30:55 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för försäljningen av ytterligare tre produkter som självtest för covid-19. Testerna marknadsförs till svenska konsumenter på webbplatserna coronahemtest.se iswag.se och healthcontrol24.com. Testerna bedöms inte uppfylla tillämpliga regler och krav i det medicintekniska regelverket. Marknadsförbudet är kopplat till ett vite om inte försäljningen upphör snarast.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum