Utnyttja möjligheterna till kompetensutveckling

Dela

Att regeringen i vårbudgeten inför generösare regler för korttidsarbete är en viktig åtgärd för att förhindra arbetslöshet. I kombination med att lärosätena får fler platser skapar det unika möjligheter till kompetensutveckling för permitterade akademiker.

- Korttidsarbete är en effektiv krockkudde som ger möjlighet till kompetensutveckling för många anställda. Avsikten i korttidsavtalen är att medarbetarna ska kunna erbjudas utveckling under den tid de är permitterade. Nu är det viktigt att göra verklighet av den ambitionen, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Akavia är positiva till att regeringens prioriteringar i krisens första skede i stor utsträckning har fokuserat på näringslivets och företagens behov. Korttidspermitteringarna skapar en möjlighet för människor att rusta sig för den period av omställning på arbetsmarknaden som väntar menar förbundet. Att universitet och högskolor får fler platser öppnar upp möjligheter för fler att utbilda sig och gör att den pågående krisen kan användas för vidareutbildning eller att skaffa nya kompetenser.

- Både arbetsgivare och medarbetare bör prioritera kompetensutveckling. Om vi redan nu ger människor förutsättningar att fördjupa sig eller ställa om står Sverige bättre rustat när konjunkturen vänder, säger Patrik Nilsson.  

Bland övriga satsningar välkomnar Akavia tillskottet till Sveriges Domstolar. Samtidigt ser förbundet liknande behov hos andra delar av rättsväsendet, inte minst åklagarväsendet.

- Vi förstår behovet av att prioritera i detta läge. I kommande budgetar hoppas vi få se ett mer strategiskt och långsiktigt perspektiv på hela rättskedjan. Krisens effekter på rättsväsendet illustrerar behovet av en sammanhållen och långsiktig finansiering, säger Anna Nitzelius, rättspolitiskt sakkunnig på Akavia. 

Covid-19 pandemin har också förändrat arbetssituationen för många av Akavias övriga medlemmar i offentlig sektor. Akavia menar att det är nödvändigt att de myndigheter som fått en ökad arbetsbelastning och nya uppdrag som en följd av Covid-19 i kommande budgetar får resursförstärkningar i form av ökade förvaltningsanslag.

För mer information, kontakta
Lars Jonsson, t f pressansvarig
070-665 29 55
lars.jonsson@akavia.se 

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är vi näst största förbund inom Saco. Vi arbetar för att akademiker ska få full utväxling på sin utbildning.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

Obalans riskerar uppstå mellan fack och arbetsgivare26.11.2020 10:51:56 CETPressmeddelande

Överenskommelsen mellan svenskt Näringsliv och PTK rörande LAS kommer, med stor sannolikhet, att ligga till grund för ny lagstiftning inom det arbetsrättsliga området. Statliga arbetsgivare kommer då att få de fördelar Svenskt Näringsliv förhandlade sig till. Det innebär att balansen för parterna på statlig sektor kommer att förändras. Saco S träffade i veckan arbetsmarknadsdepartementet för att framföra synpunkterna kring en ny lagstiftning.

Brister i jämställdhet tydligare under covid-1919.11.2020 07:33:38 CETPressmeddelande

Pandemin slår olika mot kvinnor och mäns arbetsliv, visar en undersökning från Akavia. Män får mer stöd på jobbet och får oftare resurser de ber om. Fler kvinnor än män permitteras och arbetssituationen för kvinnor är mer kritisk. Samtidigt behövs jämställdheten än mer nu under pandemin, något både män och kvinnor tjänar på. Det är något Akavia vill belysa i dag på Internationella mansdagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum