Linköpings kommun

Utökad satsning på ordningsvakter för ökad trygghet

Dela

För att skapa en tryggare innerstad beslutade Allians för Linköping, efter samråd med polisen, att införa kommunala ordningsvakter med start i augusti 2019. Uppdraget har nu pågått i ett år och införandet av kommunala ordningsvakter har lett till ökad trygghet för såväl Linköpingsbor som för företagare i stadskärnan. En viktig trygghetssatsning som Allians för Linköping nu går vidare med.

De kommunala ordningsvakternas huvuduppdrag är att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande inom det av polisen beslutade LOV3§-området i Linköpings citykärna. Ordningsvakterna har också ett uppdrag att bistå Linköpingsborna med information och hjälp när så behövs.

Ordningsvakternas trygghetsskapande arbete har gett så positiva effekter att Allians för Linköping nu vill gå vidare med satsningen och lämnar därför in en ansökan till polisen om att utöka området som ordningsvakterna får röra sig inom. Syftet är att området ska omfatta fler miljöer i city som kan upplevas otrygga, bland annat Trädgårdsföreningen, Järnvägsparken och flera centrala gator där många rör sig, inte minst under sena kvällar.

Undersökningar visar att Linköpings företagare upplever mer problem med otrygghet än genomsnittet i Sverige. Brott mot företagare och otrygghet hos företagare och deras anställda kommer ofta i skymundan i debatten. Satsningen på ordningsvakter i city är en konkret åtgärd som har gjort skillnad.

– Positiva erfarenheter gör att vi inte bara kommer fortsätt med kommunala ordningsvakter utan även utöka såväl område i city som antalet ordningsvakter. Vi avsätter därför extra medel i budget för 2021 och framåt för att det också ska bli fler ordningsvakter som kan täcka upp det större området på ett bra sätt, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ordningsvakterna rapporterar samtliga händelser och under andra kvartalet 2020 har man rapporterat cirka 300 händelser per månad. De vanligaste händelserna är avvisade personer, bistå medborgare med hjälp, förverkande av alkohol, tillkalla polis och omhändertagande av personer.

– Det är mycket positivt att vi förstärker antalet kommunala ordningsvakter samt utökar deras område. Upprätthållande av allmän ordning och att arbeta trygghetsskapande är en del av det kommunala ansvaret. Alla Linköpingsbor ska kunna känna sig trygga, säger Denisé Cassel (KD), första vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunens uppföljning av de kommunala ordningsvakterna visar att såväl polis, medborgare som handlare i city är positiva till ordningsvakterna och man uppfyller väl målen med att öka tryggheten och förebygga brott.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum