Svenska kyrkan

Utökade insatser i Sydsudan och Uganda

Dela

Svenska kyrkan utökar sina humanitära insatser i Sydsudan på grund av torkan som drabbat flera afrikanska länder. I Uganda utökas insatserna i och med ett ökat antal flyktingar från Sydsudan som flytt på grund av torka och konflikter. Insatserna ska bland annat bidra till att fler människor får tillgång till mat och rent vatten.

Esther Poni och hennes dotter Kide Dina tvingades fly efter strider nära hemmet i Sydsudan. Esther och hennes make kom ifrån varandra när de flydde och har inte haft någon kontakt sedan dess. Foto: Simon Stanford
 

Svår torka, ibland annat Sydsudan, de senaste åren har gjort att boskap har dött, skördar förstörts och bristen på vatten är akut. Den pågående katastrofen är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Läget förvärras ytterligare av att det pågår stridigheter och konflikt i landet. Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta prioritet. Svenska kyrkan utökar därför insatserna i Sydsudan.

– Det utökade stödet kommer bland annat gå till 15 000 personer som får bidrag för att kunna köpa mat. Sedan kommer 1600 elever få matpaket i sina skolor. Det är viktigt att barnen går i skolan och får en utbildning men bristen på mat gör att alla elever inte har möjlighet att vara i skolan. Det vill vi motverka med detta stöd, säger Anna Garvander, humanitär chef för Svenska kyrkan.

Flyktingar i Uganda

Svenska kyrkan har sedan tidigare arbetat med flyktingar i Uganda. Det ökande antalet som kommer från Sydsudan gör att insatserna måste utökas.

– Vi har sett en dramatisk ökning av antalet flyktingar från Sydsudan till lägren i Uganda. Vi kommer därför med våra lokala partner öka tillgången till rent vatten och tillhandahålla utsäde så att de kan bruka jorden och förhoppningsvis få en skörd, säger Anna Garvander.

Insatserna kommer också förstärka resurserna vid mottagningscentren och införa system för att fånga upp dem som blivit utsatta för sexuellt- eller genusbaserat våld.

FAKTA

I Sydsudan och Uganda samarbetar Svenska kyrkans internationella arbete med Lutherska världsförbundet.

Svenska kyrkans stöd till den utökade insatsen i Sydsudan uppgår till 3,5 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner är från Sida och 1 miljon kronor är från Hungerhjälpen (Radiohjälpen). 100 000 kronor är egna medel.

Den utökade insatsen i Uganda uppgår till tre miljoner kronor från Sida. 

Läs om Svenska kyrkans internationella arbetes insatser mot torkan

KONTAKT

Anna Garvander, humanitär chef för Svenska kyrkan, 070-576 39 99

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av över 140 medlemsorganisationer över hela världen.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum