Sida

Utökat stöd till gemensam FN-fond i Afghanistan

Dela

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat ge ytterligare 200 miljoner till FN:s gemensamma fond i Afghanistan. Totalt uppgår stödet nu till drygt 300 miljoner kronor. En redan svår situation, till följd av torka, matosäkerhet, utdragen konflikt, folkfördrivning och covid-19-pandemin, har förvärrats ytterligare sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021.

En mattfabrik i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan, och som drivs av en ung kvinnlig entreprenör som är internflykting. Foto: Daniel Zetterlund/Sida
En mattfabrik i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan, och som drivs av en ung kvinnlig entreprenör som är internflykting. Foto: Daniel Zetterlund/Sida

97 procent under fattigdomsgränsen

Trots ett omfattande humanitärt stöd under vintern och återupptaget långsiktigt bistånd för att tillgodose människors grundläggande behov – som utbildning, hälsovård och möjlighet till försörjning – uppskattar FN att nästan hela den afghanska befolkningen, 97 procent, kan hamna under fattigdomsgränsen under 2022.

– Under fältresor till Kabul, Kandahar och Mazar-e-Sharif i april och juni såg vi att FN-organisationerna gör ett mycket bra arbete med påtagliga resultat och lokalbefolkningen deltar aktivt och har inflytande. FN-fonden ger människor tillgång till bland annat grundläggande samhällsservice och möjlighet till försörjning. Arbetet har också ett tydligt jämställdhetsperspektiv, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på Sida.

Kraftsamling av FN-stödet

I december 2021 beslutade Sida att bidra med 101,5 miljoner och har nu beslutat om att ytterligare 200 miljoner kronor ska betalas ut under 2022 – totalt 301,5 miljoner.

Stödet från Sida bidrar till att FN-systemet gemensamt och samordnat kan lägga grunden för långsiktiga insatser. Totalt årligt svenskt bistånd i Afghanistan 2021 var 976 miljoner kronor, varav långsiktigt utvecklingssamarbete utgjorde 655 miljoner och humanitärt stöd 321 miljoner.

The Special Trust Fund for Afghanistan startades i december 2021 för att kraftsamla FN-stödet och länka samman humanitär hjälp, utvecklingsbistånd och fredsbyggande insatser. I dagsläget ingår 17 FN-organisationer i fonden. Fonden administreras av FN:s utvecklingsprogram UNDP och deras Multi-Partner Trust Fund Office och ger stöd till den afghanska befolkningen, utan inblandning från talibanstyret.

Stärker jämställdhetsperspektivet

Med tanke på att respekten för mänskliga rättigheter försämrats i Afghanistan, särskilt vad gäller kvinnors och flickors rättigheter, är det nödvändigt för FN och det internationella samfundet att stärka jämställdhetsperspektivet och ha gemensamma plattformar för att påverka.

Sidas aktiva engagemang i att inrätta FN:s gemensamma fond i Afghanistan har lett till att Sverige formellt valts till medordförandeskap av andra givare och FN-organisationerna i fonden.

– Att Sverige blivit medordförande i The Special Trust Fund for Afghanistan visar att Sida varit aktiva, framåtblickande och konstruktiva, säger Maria Lundberg.

Mer information

Sidas arbete i Afghanistan
Sida stödjer ny FN-fond för att förhindra kollaps i Afghanistan (den 9 december 2021)
Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2021–2024 på regeringens webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En mattfabrik i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan, och som drivs av en ung kvinnlig entreprenör som är internflykting. Foto: Daniel Zetterlund/Sida
En mattfabrik i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan, och som drivs av en ung kvinnlig entreprenör som är internflykting. Foto: Daniel Zetterlund/Sida
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Rissneleden 110
174 57 Sundbyberg

08-698 50 00https://www.sida.se
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Mer stöd till Somalia på gränsen till svältkatastrof6.10.2022 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

Somalia har drabbats av den värsta torkan på 40 år och 6,4 miljoner människor är i behov av mat enligt FN:s kontor för humanitärt bistånd - som nu varnar för en svältkatastrof, mer allvarlig än under svältkatastrofen 2010–2011 på Afrikas Horn då mer än 250 000 somalier dog. Situationen är mycket allvarlig och biståndsmyndigheten Sida har nu beslutat om humanitärt stöd på 40 miljoner kronor, och har hittills i år bidragit med 226 miljoner till den svåra krisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum