Linköpings kommun – Politik

Utökat trygghetsarbete

Dela

Linköping har den senaste tiden drabbats av flera allvarliga brott. Denna farliga samhällsutveckling är ett hot mot medborgarnas trygghet och säkerhet och måste på alla sätt stävjas. Därför satsar Allians för Linköping nu 3 miljoner kronor på utökade trygghetsskapande åtgärder.

Den ökade brottsligheten med flera mycket allvarliga brott i kombination med vardagsbrottslighet är nu på väg att bli samhällshotande där medborgarnas trygghet riskerar sjunka och där tilltron till samhällets förmåga att skydda medborgarna reduceras. Särskilt oroande är brottsligheten i unga åldrar där både gärningspersoner och målsägare är mycket unga.

– Vi måste i alla lägen prioritera Linköpingsbornas trygghet. Utökade trygghetsåtgärder kan inte invänta nästa års budget utan måste på plats redan nu i höst, därför avsätter vi nu ytterligare medel utöver de redan beslutade satsningarna på ordningsvakter och områdesteam, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M)

Allians för Linköping har tidigare genomfört flera trygghetsökande satsningar, bland annat ordningsvakter, trygghetsvärdar, fältare och även tagit steget närmare egna kommunala trygghetskameror. Genom denna nya satsning kan kommunens trygghetsinsatser förstärkas ytterligare och omgående, samt ha lång uthållighet. Utgångspunkterna för insatserna är det ansvar som åvilar kommunen avseende socialtjänst och utbildning men också bibehålla en tät och god samverkan med polismyndigheten, som har ansvaret för ordningshållningen som att gripa och lagföra brottslingar.

– Brottsligheten och otryggheten påverkar alla som lever och verkar i Linköping. Att känna sig trygg där man bor är en grundläggande rättighet, därför känns det bra att vi kommer med ytterligare åtgärder för hur vi kan öka tryggheten för invånarna i vår kommun, säger Denisé Cassel (KD), 1:e vice KSO.

Beslut tas av kommunstyrelsen den 24 augusti.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Allians för Linköpings budgetförslag 20227.9.2021 11:50:33 CEST | Pressmeddelande

Det är med stolthet som Allians för Linköping lägger fram en budget som tar ansvar för framtiden samtidigt som vi tillför stora resurser till verksamheterna för en återhämtning efter pandemin. Budgeten för 2022 har två tydliga fokus. Det ena är att det är en budget med tydligt trygghetsfokus. Det andra är att budgeten ger våra verksamheter goda förutsättningar för det som nu behöver göras i spåren av pandemin.

Kraftfulla satsningar för ökad trygghet30.8.2021 12:06:24 CEST | Pressmeddelande

Linköping har drabbats av flera allvarliga brott. Det är en farlig utveckling som påverkar hela samhället och den måste brytas. I Allians för Linköpings budget för 2022 ingår en kraftfull satsning på 80 miljoner kronor för ökad trygghet bestående av både trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder med fokus på tidiga insatser för barn och unga samt trygghetsskapande åtgärder i stadsdelarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum