Vänsterpartiet Malmö

Utred biståndsbedömt trygghetsboende

Dela
Intresset bland de politiska partierna för biståndsbedömt trygghetsboende är stort, men kunskap om vad det skulle innebära i Malmö saknas idag. Därför lämnar Vänsterpartiet idag in ett nämndsinitiativ om att tillsätta en utredning som klargör vad det skulle innebära för äldre och för kommunen.

- I åratal har Vänsterpartiet fört fram behovet av ”mellanboenden” dvs trygghetsboenden när man känner otrygghet i att bo i hemmet ensam. Äntligen har de borgerliga partierna lovat att undersöka möjligheterna för att erbjuda trygghetsboenden men i Vänsterpartiet vill vi också ha biståndsbedömda trygghetsboenden!, säger Birgitta Ehlin (V), ledamot i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som idag lämnar in initiativet.

Biståndsbedömt trygghetsboende är ett särskilt boende avsett för äldre personer som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare syfte är att bryta den isolering som många äldre som bor kvar hemma lider av. Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan erbjuda äldre exempelvis gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. 

- Känslan av otrygghet och ensamhet kan växa fram successivt eller komma när levnadsförhållandena ändras. Då behöver kommunen kunna erbjuda trygghetsboende genom bistånd. Att då ställa sig i flera års kö är inte rimligt. Trygghetsboende måste också kunna erbjudas efter behov, säger Anders Andersson (V) kommunalråd som tidigare motionerat om frågan.

Sedan 2019 ger socialtjänstlagen kommunerna möjligheten att införa boendeformen
biståndsbedömt trygghetsboende. Flera kommuner har gjort detta och Vänsterpartiet vill nu att hälsa vård och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda biståndsbedömt
trygghetsboenden i Malmö.

- Det räcker inte att man tänker satsa på särskilt boende eftersom i dessa har brukarna i dag ett mycket stort vårdbehov och det är inte den kategorin vi vänder oss till utan till de många ensamma äldre som mår förhållandevis bra men känner sig otrygga ensamma hemma och vill ha gemenskap med andra. 40-talisterna kommer att kräva mer och det måste undersökas hur man kan införa biståndsbedömda trygghetsboenden i Malmö, avslutar Birgitta Ehlin. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Vräk inte barn!24.3.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Just nu pågår utredningen ”Uppsägning av hyresgäster som begått brott” som ska ”se över den hyresrättsliga regleringen kring uppsägning av hyresavtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, begått brott i lägenheten eller i närområdet”. Det var den förra regeringen som tillsatte utredningen, men nu har regerings­partierna och SD gått ut med att de vill gå ännu längre. De riktar särskilt in sig på att öka möjligheterna att vräka hela familjer på grund av vad någon i familjen gjort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum