Uppsala kommun

Utredning av kamerabevakning i Uppsalas skolor

Dela

Skadegörelse av skolor kostar varje år stora summor i form av krossade fönsterrutor, klotter, anlagda bränder och annan vandalisering. Skadegörelse och bränder kan utöver ekonomiska konsekvenser också leda till otrygghet hos såväl elever som personal.

Kamerabevakning kan vara en bland flera åtgärder för trygghet i skolmiljön.
Kamerabevakning kan vara en bland flera åtgärder för trygghet i skolmiljön.

Kamerabevakning i och utanför skolor blir allt vanligare och en stor del av de tillståndsansökningar som kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, gäller just bevakning på skolor eller förskolor. Det har saknats en heltäckande bild av kamerabevakning i skolan inom Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att utreda förekomst och behov av kamerabevakning i såväl trygghetsskapande som skadebegränsande syfte i skolmiljön. Kommunledningskontoret har i samverkan med Skolfastigheter AB och utbildningsförvaltningen kartlagt befintlig kamerabevakning på Uppsala kommuns skolor.

- En trygg skolmiljö är av högsta prioritet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Varje tänkbar åtgärd kan därför behöva prövas, även kameror där det är befogat.

Kartläggningen visar att användandet av kamerabevakning i kommunens skolmiljöer är relativt lågt. Skolorna arbetar i stället aktivt med andra trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser som ökad belysning, ökad insyn, förbättrat skalskydd och rondering av väktare.

- Kamerabevakning är effektivt först när det kombineras med andra åtgärder, säger Anders Fridborg, kommunens säkerhetschef. Det är därför viktigt att beslut om bevakning föregås av en analys av behovet.

Utredningen har kartlagt förekomst och behov av kamerabevakning på skolor i Uppsala och vilka alternativa insatser som förekommer och skulle kunna vara aktuella att införa i stället för, eller som komplement till kamerabevakning. Utredningen har också innefattat arbetet med och behovet av belysning på skolgårdar, möjligheterna att tidsstyra skolornas trådlösa internet samt eventuell etablering av tillsynsslingor i anslutning till skolor och skolgårdar.

I utredningen framkommer bland annat att:

  • En rutin för installation och uppföljning av kamerabevakning i kommunens skolor behöver tas fram.
  • Kommunen bör upphandla ett bolag som levererar kameror till samtliga skolor som väljer att installera kameror för att ytterligare underlätta för skolorna och för att minimera risken för att kamerabevakning bedrivs på ett felaktigt sätt.
  • Intelligenta kameror som innebär bland annat anonymisering i realtid är ett alternativ som kan vara intressant att testa för kamerabevakning av utomhusmiljö.
  • Fortsatt grannsamverkan tillsammans med polisen och andra samarbeten med andra grupper är en viktig del i utvecklingen av arbetet med tillsynsslingor.

Kommunstyrelsen har beslutat:

1. att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram rutiner för installation och uppföljning av kamerabevakning i brottsbekämpande syfte i Uppsala kommuns skolor,

2. att uppdra åt kommunledningskontoret att upphandla kameraleverantör för inköp av teknisk utrustning för kamerabevakning respektive för tjänsten kamerabevakning,

3. att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra en pilotstudie där ny teknik inom området testas och utvärderas,

4. att fortsätta utveckla arbetet med tillsynslingor och eventuellt öka närvaron ytterligare genom andra befintliga grupper samt

5. att lägga utredningen av förekomst och behov av kamerabevakning i skolmiljö enligt ärendets bilaga 1 till handlingarna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kamerabevakning kan vara en bland flera åtgärder för trygghet i skolmiljön.
Kamerabevakning kan vara en bland flera åtgärder för trygghet i skolmiljön.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 237 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum