Jönköpings kommun

Utredning föreslår placering av ny anstalt söder om Jönköping

Dela

Kommunen har efter en förfrågan från Kriminalvården sett över ett flertal platser som skulle kunna vara lämpliga att bygga en ny anstalt på. En plats söder om stan anses vara mest lämplig. Frågan om en ny anstalt i Jönköping har under den senaste veckan diskuterats mellan partiföreträdare för samtliga partier.

Här söder om logistikområdet Torsvik i Jönköping finns en lämplig yta där en större kriminalvårdsanstalt skulle kunna byggas.
Här söder om logistikområdet Torsvik i Jönköping finns en lämplig yta där en större kriminalvårdsanstalt skulle kunna byggas.

- Den här typen av verksamhet är viktig för samhället i stort och bidrar till många arbetstillfällen på sikt i kommunen och regionen, samtidigt som Jönköping redan idag är ett viktigt centrum för rättsväsendet. Därför är vi positivt inställda till en etablering, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kriminalvården har ett stort expansionsbehov och vill bygga en ny anstalt som ska placeras utmed E4. Placeringen är bland annat beroende av goda kommunikationer och tillgång till en stor arbetsmarknad. Ett flertal kommuner har fått en förfrågan och Jönköpings kommun har sedan tidig höst utrett vilken plats som skulle kunna vara lämplig.

- Vi har tittat på ett flertal tänkbara platser och föreslår en placering söder om industriområdet Torsvik. Jönköping är ett centralt nav med väldigt goda kommunikationer och en dynamisk arbetsmarknad som ger rätt förutsättningar för den här satsningen, säger Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun.

Kan sysselsätta upp till 500 personer

Anstalten kräver totalt omkring 30 hektar stor yta. Anstalten är av klass 2 och kommer att ha mellan 300-500 platser och sysselsätter omkring 300-500 personer i uppemot 70 yrken.

Jönköpings kommun uppfyller många önskemål från Kriminalvården. Kommunen växer långsiktigt, räddningstjänsten har en kort inställelsetid, det finns god och väl utbyggd sjukvård, tandvård och biblioteksverksamhet. Tillgången på kompetens är god, med flera stora gymnasieskolor och högskola i närheten.

- Stadsbyggnadskontoret, Tekniska Kontoret och Stadskontoret har tillsammans utrett den geografiska placeringen och platserna har också beskrivits för politiska företrädare. Den mark vi nu tittar på är privatägd och kommunen kommer att ha en nära dialog med markägarna för att kunna ta frågan vidare, säger Linda Helte, chef för mark- och exploatering på Tekniska kontoret.

Fortsatt dialog och utredning

Om Kriminalvården bedömer platsen som intressant så kommer processen kring dialog med markägare och utredningsarbete om markens lämplighet att fortsätta. Kriminalvården räknar med att projektet tar åtta år, från beslut till färdig anläggning.

I januari/februari 2022 kan Kriminalvården återkomma till en eller flera kommuner som anses vara den/de lämpligaste. Efter detta kan en avsiktsförklaring komma att tecknas.

Nyckelord

Kontakter

Sven Rydell, näringslivschef
sven.rydell@jonkoping.se
036-105508

Linda Helte, chef för mark- och exploatering
linda.helte@jonkoping.se
036-102381

Bilder

Här söder om logistikområdet Torsvik i Jönköping finns en lämplig yta där en större kriminalvårdsanstalt skulle kunna byggas.
Här söder om logistikområdet Torsvik i Jönköping finns en lämplig yta där en större kriminalvårdsanstalt skulle kunna byggas.
Ladda ned bild

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 143 400 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum