Umeå kommun

Utredning om hållbar skolstruktur för låg- och mellanstadieskolor

Dela

Umeå växer kraftigt de kommande åren. Inom förskola och grundskola visar kommunens befolkningsprognos en ökning med 4 000 barn fram till 2031. Nu ligger fokus på att utreda behovet av fler skollokaler för elever i låg- och mellanstadiet och åstadkomma en hållbar skolstruktur för framtiden.

Det kommer att krävas investeringar för att bygga ut eller bygga om. I Umeå tätort är behoven som störst där det bland annat i västra stadsdelarna idag är svårt att ta emot alla elever som ska börja förskoleklass i sitt närområde. Likaså innebär nya stadsdelar behov av fler skollokaler.

– Umeå kommuns ansvar är att alla elever ska få plats i en skola med behöriga lärare och en tillgänglig elevhälsa. Det är en förutsättning för elevers lärande och en utbildning av hög kvalitet. För Umeå, som för övriga kommuner i Sverige, kan vi befara lärarbrist och detta måste vi hantera, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun.

– Utredningen av skolstruktur för låg- och mellanstadieskolor innehåller förslag på hur vi kan skapa fler elevplatser på ett ekonomiskt och pedagogiskt hållbart sätt. Förslagen bygger på flera analyser av prognoser och de fysiska lokaler vi har. Vi vill att elever, personal och vårdnadshavare ska ta del av förslagen och lämna åsikter. Det ger politiken mer underlag inför beslut, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör på Umeå kommun.

Under september sker möten i olika områden. Åsikter samlas in via webbformulär och frågor besvaras löpande fram till 15 oktober. Därefter bereds allt som kommit in under november månad och överlämnas till för- och grundskolenämnden för beslut i december.

Tidigare har utbildningsförvaltningen i Umeå kommun utrett skolstrukturen för högstadieskolor i Umeå tätort och som för- och grundskolenämnden fattade beslut om 2018. Den här utredningen är en fortsättning på den för att säkerställa tillgången på elevplatser till de yngre eleverna.

Mer information om utredningen av skolstruktur för låg- och mellanstadieskolor: www.umea.se/skolstruktur

Kontakt:

Ann-Christine Gradin
Utbildningsdirektör
Umeå kommun
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
Biträdande utbildningsdirektör
Umeå kommun
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum