Åklagarmyndigheten

Utredningar pågår om återvändare från IS-kontrollerade områden

Dela

Personer som återvänder från IS-kontrollerade områden kan ha gjort sig skyldiga till brott som kan utredas i Sverige. Det finns förundersökningar som pågår. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har flera utsedda åklagare som hanterar dessa ärenden.

– De internationella brott som har aktualiserats för personer som återvänder från IS-kontrollerade områden är krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Sverige har ett internationellt åtagande att utreda och lagföra de här brotten. Det finns ett myndighetsgemensamt organiserat mottagande där även de rättsvårdande myndigheterna ingår, säger kammaråklagare Reena Devgun, samordnare för krigsbrottsåklagarna på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Åklagarna kan inte kommentera enskilda förundersökningar eller antalet pågående förundersökningar.

– Vi har ett fördjupat samarbete mellan berörda myndigheter för att effektivisera utredningsarbetet och informationsutbytet avseende IS-återvändarna. Vidare sker ett mer generellt arbete både nationellt och internationellt för att säkra bevisning om brotten folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna i IS-kontrollerat område i Syrien och Irak, säger Reena Devgun.

Åklagarna har på grund av hög arbetsbelastning ingen ytterligare information att lämna och är inte tillgänglig för media.


Läs mer: Därför utreder Sverige krigsbrott som begås i andra länder


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum