Transportstyrelsen

Utsläppregleringen av tvättvatten från skrubbrar på fartyg bör skärpas

Dela

En skrubber tvättar avgaserna från fartyg och gör att utsläppen till luft av svavel och partiklar minskar. Samtidigt släpps tvättvattnet, som innehåller giftiga och övergödande ämnen, ut i havet utan någon större bearbetning/behandling för att uppfylla nuvarande krav. Antalet skrubbrar ökar och därför anser HaV och Transportstyrelsen att utsläppsregleringen av tvättvatten bör skärpas.

Transportstyrelsen och HaV, Havs- och vattenmyndigheten, föreslår i ett gemensamt regeringsuppdrag striktare utsläppskrav för skrubbervatten från fartyg. Foto: Martin Hassellöv
Transportstyrelsen och HaV, Havs- och vattenmyndigheten, föreslår i ett gemensamt regeringsuppdrag striktare utsläppskrav för skrubbervatten från fartyg. Foto: Martin Hassellöv

Den 1 januari i år trädde nya globala regler om svavelhalten i fartygsbränsle i kraft för att minska sjöfartens utsläpp av svaveloxid. Fartyg som har en skrubber installerad kan fortsätta att köra på högsvavligt fartygsbränsle, så kallad tjockolja, och ändå minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen till luften.

– Det har fört med sig att antalet skrubberinstallationer på fartyg ökat, säger Fredrik Lindgren, utredare vid havsmiljöenheten vid HaV.

Hur mycket havsmiljön påverkas av utsläppen från skrubbrarna är okänt. Därför gav regeringen i december 2019 i uppdrag till Transportstyrelsen och HaV att redovisa en sammanfattning av aktuell kunskap och peka på en väg framåt för att minska utsläppen. För att nå målen i EU:s vatten- och havsmiljödirektiv måste belastningen från olika utsläppskällor minska.

– Vår och Transportstyrelsens rapport visar att tvättvatten från skrubbrar är en källa till tungmetaller, aromatiska kolväten och övergödande kväveoxider. Den slutsats vi drar är att utsläpp av tvättvatten från skrubbrar bör regleras, konstaterar Fredrik Lindgren.

Om restriktioner införs, är det viktigt att de inte leder till en snedvriden konkurrens inom sjöfartsbranschen. Frågan om reglering av skrubbrar väntas drivas inom IMO, International Maritime Organization.

– Vi anser att den svenska handlingslinjen i första hand bör vara att tillsammans med övriga EU-länder arbeta för striktare internationella utsläppskrav för skrubbervatten. Det är också rimligt att vi förbereder oss på att införa ett nationellt förbud mot utsläpp av tvättvatten inom svenskt inre vatten, säger Caroline Petrini, miljöhandläggare vid Transportstyrelsen.

Kontakt för media:

Fredrik Lindgren, utredare vid havsmiljöenheten vid HaV,
010-698 63 14
fredrik.lindgren@havochvatten.se

Caroline Petrini, miljöhandläggare vid Transportstyrelsen
010-495 32 50
caroline.petrini@transportstyrelsen.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Transportstyrelsen och HaV, Havs- och vattenmyndigheten, föreslår i ett gemensamt regeringsuppdrag striktare utsläppskrav för skrubbervatten från fartyg. Foto: Martin Hassellöv
Transportstyrelsen och HaV, Havs- och vattenmyndigheten, föreslår i ett gemensamt regeringsuppdrag striktare utsläppskrav för skrubbervatten från fartyg. Foto: Martin Hassellöv
Ladda ned bild

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

Transportstyrelsens har kartlagt besiktning i glesbygd15.1.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

De allra flesta fordonsägare i Sverige har i dag en kortare väg till närmaste besiktningsstation än innan besiktningsmarknaden omreglerades 2010. Men de 9 600 bilägare i sju orter i norra Sverige som tidigare haft tillgång till mobila stationer får nu längre avstånd till närmaste station. Transportstyrelsen bedömer dock att företagen på besiktningsmarknaden kan komma att hitta lösningar även i glesbygd.

Nu gäller nya drönarregler i Sverige4.1.2021 10:00:00 CETPressmeddelande

Den 1 januari fick alla medlemsländer i EU nya regler för drönare. Från och med idag har svenskarna möjlighet att registrera sig som operatör och skaffa drönarkort. Den som vill flyga med drönare i EU ska ha genomgått alla krav senast den 10 januari. Det tar ca 5–10 min att registrera sig som operatör och 30–40 minuter att genomföra provet för drönarkort. Registrering kostar 50 kr per år och drönarkortet kostar 130 kr.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum