Norrköpings kommun

Utställning ska berätta om ombyggnad av Östra promenaden

Dela

Östra promenadens står inför stora förändringar. Träden ska bytas ut, ledningar dras om och körfälten förändras. Nu öppnas en utställning som ska informera om promenadernas historia och framtid. Samtidigt finns möjlighet till digitala vandringar i appen Norrkoping GO.

Visionsbild: Erick Arango, Norrköpings kommun.
Visionsbild: Erick Arango, Norrköpings kommun.

Träden på Östra promenaden mår dåligt och behöver ersättas med nya. Det för att även framtida generationer ska få njuta av byggnadsminnet. Projektet innebär att 170 träd tas ner och ersätts med 200 nya. Genom åren har fler ytor runt promenaderna asfalterats vilket bidragit till att träden mår allt sämre. Samtidigt som träden byts ut dras också ledningarna i marken om för att ge de nya träden bättre förutsättningar än vad de gamla har haft.

– Ledningarna i marken läggs om och samordnas under en ny gångbana så att trädens rötter bättre ska kunna breda ut sig och inte riskera att skadas vid framtida ledningsarbeten. Åtgärderna som nu genomförs kommer att ge bra förutsättningar för de nya träden att trivas och frodas, säger landskapsarkitekt Karin Ingemansson.

Promenaderna har genom åren blivit en del av hela Norrköpings identitet och har stor betydelse för många Norrköpingsbor. De är sedan 1994 också förklarade som byggnadsminne. Eftersom de åtgärder som nu ska genomföras är omfattande så invigs 26 maj en utställning som består av informationsskyltar i alla tre promenaderna. Syftet med utställning är att informera om promenadernas historia och framtid i och med att arbetet med att förnya Östra promenaden inleds i augusti.  

– Eftersom projektet kommer att sätta stora spår i stadsbilden och påverka Norrköpingsborna kraftigt under byggtiden så ser vi att vi behöver informera om det här projektet i flera omgångar. Därför har vi kontinuerligt arbetat med att informera om processen med att bland annat få tillstånd från Länsstyrelsen för förändringar i byggnadsminnet. Utställningen och den digitala vandringen i appen Norrkoping GO är en del i det arbetet, säger Karin Ingemansson.

Förutom bytet av träd och ny dragning av ledningar så innebär ombyggnaden att Östra promenaden bland annat får en ny gångbana intill den befintliga cykelbanan. För bilar blir det bara ett körfält i vardera riktning, till skillnad från dagens två körfält i den södergående riktningen.

Under tiden som projektet pågår kommer det att medföra omfattande påverkan på trafiken och vissa delar kommer att vara avstängda under nästan hela den tid som arbetet pågår. Även korsande trafik över Östra Promenaden och delar av Södra promenaden kommer att påverkas och Kollektivtrafiken kommer att behöva köra alternativa linjer under delar av perioden.

– Vi vet att det delvis kommer att bli besvärligt men vi ser projektet som nödvändigt och hoppas att Norrköpingsborna har förståelse för den påverkan det kommer att få. Östra promenaden kommer att bli riktigt fin och delvis också återställas till sin ursprungliga form. När projektet är klart kommer promenaden att kunna nyttjas för transporter och för rekreation av många framtida generationer Norrköpingsbor, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C).

Den 9 augusti börjar arbetet med att ta ner de gamla träden på Östra promenaden. De kommer att ersättas av nya som drivits upp från sticklingar vid Billbäcks plantskola i Svärtinge. De är idag cirka sju meter höga.

– De träd som vi nu kommer att plantera är större än de träd som planterades när promenadena anlades en gång i tiden men naturligtvis betydligt mindre än de vi nu tar ner. Vi är medvetna om att det innebär negativa effekter bland annat för den biologiska mångfalden att de gamla träden tas bort. Därför kommer vi att genomföra ett flertal åtgärder för att i vart fall delvis kompensera för detta. Bland annat omhändertas de avverkade stockarna i faunadepåer, samt att insektsholkar och ekoxekomposter byggs. Sedan återställs ju dagens värden också med tiden, i och med att de nyplanterade träden blir äldre, säger Karin Ingemansson.

Östra promenaden planeras att stå färdig vintern 2022-2023. Ambitionen vid ombyggnaden är att återskapa 1800-talets promenader och samtidigt anpassa till framtiden.

Kontakt:
Karin Jonsson (C)
Titel: kommunalråd och ordförande tekniska nämnden
Tel: 073-205 42 60

Karin Ingemansson
Titel: landskapsarkitekt
Tel: 073-853 15 86

__________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Visionsbild: Erick Arango, Norrköpings kommun.
Visionsbild: Erick Arango, Norrköpings kommun.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum