Stockholms stad

Uttalande från rådet för mänskliga rättigheter

Dela

Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen i frågor kring mänskliga rättigheter. Rådet följer och ger råd i stadens arbete för mänskliga rättigheter såsom utvecklandet av ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt.

Vid rådets aprilsammanträde gjordes följande två uttalanden:

Uttalande med anledning av den ökade hotbilden mot svenska judiska församlingar

Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter är mycket oroat över den ökande antisemitismen i Sverige. Att den judiska föreningen i Umeå har beslutat att lägga ner sin verksamhet på grund av hot från nazister och den ökade hotbilden mot judiska församlingar i hela Sverige är ett allvarligt hot mot mänskliga rättigheter och demokratin. Därför är det viktigt att samhället intensifierar sina insatser för att motverka antisemitism och prioriterar skydd av judiska institutioner.

Uttalande om flickor och kvinnors rättigheter

Stockholm ska vara en stad där alla ska få sina mänskliga rättigheter respekterade och ha samma möjligheter att fritt forma sina liv.

Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat vikten av att flickor och kvinnor har lika makt och möjligheter i staden. Under den senaste tiden har media uppmärksammat att flickor och kvinnors livsval begränsas. Det handlar om könsstereotypa normer, hedersrelaterat förtryck och diskriminering som särskilt drabbar flickor och kvinnor i ytterstaden.

Rådet för mänskliga rättigheter menar att flickors och kvinnors lika rättigheter och egen organisering måste stärkas som en del i arbetet för att Stockholm ska vara en jämställd stad där makt, möjligheter och resurser fördelas jämt oavsett kön. Att stödja kvinnors organisering främjar flickors och kvinnors egenmakt och möjligheter att driva sina krav.

Som en del av detta kommer staden, i samarbete med civilsamhället, nu att utreda och synliggöra hur flickor och kvinnor i ytterstaden själva ser på sina förutsättningar för makt och inflytande och hur de själva ser på hindren. Resultatet blir en viktig byggsten i stadens fortsatta arbete för att stärka flickors och kvinnor, motverka diskriminering och skapa ett Stockholm för alla.

För ytterligare information kontakta Annika Hjelm, direktör, Kansliet för mänskliga rättigheter, stadsledningskontoret

Tel: 08-508 29 446, e-post: annika.hjelm@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum