Svenska kyrkan

Uttalande från Samiska rådet i Svenska kyrkan inför den samiska högtidsgudstjänsten i oktober

Dela

Samiska rådet i Svenska kyrkan samlades under onsdagen och beslutade att rekommendera jojk under högtidsgudstjänsten den 23 oktober 2022 i Luleå domkyrka. Detta i samband med Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket.

I november 2021 hölls den första högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka med en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket. Den 23 oktober 2022 hålls en andra högtidsgudstjänst, denna gång i Luleå. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
I november 2021 hölls den första högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka med en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket. Den 23 oktober 2022 hålls en andra högtidsgudstjänst, denna gång i Luleå. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

I förberedelsearbetet inför högtidsgudstjänsten i Luleå har Samiska rådet i Svenska kyrkan beslutat att ge jojken plats i högtidsgudstjänsten i oktober.

Uttalande från Samiska rådet i Svenska kyrkan (29/6 2022):
Samiska rådet i Svenska kyrkan har diskuterat frågan om jojk bör förekomma vid gudstjänsten i Luleå domkyrka 23 oktober då Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket ska framföras en andra gång. Anledningen är den diskussion som uppstått kring att ingen jojk var planerad för denna gudstjänst.

I den diskussion som förts, bland annat i sociala medier, har vissa uppfattat det som att det finns ett förbud mot jojk i Svenska kyrkan, men så är inte fallet. Jojk har förekommit och förekommer numera allt oftare i gudstjänster i Svenska kyrkan.

I samband med ursäkten till det samiska folket har Svenska kyrkan beslutat om ett antal åtaganden. Bland annat synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan och det fastställs att kyrkliga handlingar behöver utformas med respekt för samiska andliga och kyrkliga traditioner så att människor kan bejaka sin samiska identitet.

Rådet har diskuterat frågan om jojk i kyrklig miljö och konstaterat att det finns olika syn på detta bland samer, vilket rådet hyser största respekt för. Samiska rådet menar att det är viktigt att olika uppfattningar vägs in när en samisk gudstjänst planeras. Rådet betonar att det alltid är den enskilda gudstjänstens sammanhang som är vägledande i hur den utformas.

Det är viktigt för Samiska rådet att påminna om kyrkans historiska roll i att undertrycka jojken och att den belastats med syndastämpel. Detta förtryck har fortfarande idag inverkan på en del samers upplevelser av jojk i kyrklig kontext. Svenska kyrkan måste vara delaktig i att visa vägen bort från detta förtryck, men får samtidigt inte tvinga på människor något de anser olämpligt och fel. Vägen till försoning måste beträdas varsamt och få ta tid.

Den första ursäktsgudstjänsten ägde rum i Uppsala domkyrka den 24 november 2021. Samiska rådet ser den och den kommande högtidsgudstjänsten i Luleå den 23 oktober som en sammanhållen helhet. I Uppsala domkyrka fanns ingen jojk i gudstjänsten. Vid den andra ursäktsgudstjänsten i Luleå anser rådet därför att det är lämpligt med jojk. Det stämmer överens med de beslutade åtaganden och på detta sätt har båda hållningarna kring jojkens plats i gudstjänsten getts utrymme.

Fakta:

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket
I juni 2021 beslutade kyrkostyrelsen att en officiell ursäkt skulle framföras till det samiska folket. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med åtta åtaganden, samt målskrivningar för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande tio åren. Den officiella ursäkten framförs vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst som var den 24 november 2021 i Uppsala domkyrka, dels vid det planerade samiska dialogmötet Ságastallamat 2 i Luleå den 21–23 oktober 2022.

Samiska rådet i Svenska kyrkan
Samiska rådet inom Svenska kyrkan finns på den nationella nivån. Samiska rådet bevakar bland annat också frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrkan och samhället. Samiska rådet består av elva ledamöter, som utses av Kyrkostyrelsen. Nuvarande råd tillträdde tidigare i år och ordförande är Erik-Oscar Oscarsson.

Erik-Oscar är talesperson för rådet och nås på e-post erikoscar1954@gmail.com eller telefon: 070-253 59 78.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I november 2021 hölls den första högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka med en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket. Den 23 oktober 2022 hålls en andra högtidsgudstjänst, denna gång i Luleå. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
I november 2021 hölls den första högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka med en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket. Den 23 oktober 2022 hålls en andra högtidsgudstjänst, denna gång i Luleå. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum