Norrköpings kommun

Uttalande från utbildningsnämndens presidium: Vårdnadshavare behöver bli bättre på att följa rekommendationerna i kontakt med förskola och skola

Dela

Utbildningsnämndens presidium i Norrköpings kommun har fått information om att rekommendationerna i samband med covid-19 inte följs av alla vårdnadshavare, samt att personal blivit illa bemött av vårdnadshavare när verksamheten försöker påminna om dessa, och vill därför göra ett uttalande.

– Även om det är många som följer rekommendationerna, har det tyvärr visat sig att personal vid ett flertal tillfällen bemötts på ett otrevligt sätt i dialog med vårdnadshavare när det handlar om att hämta barn med symtom, att hålla avstånd till personalen vid lämning och hämtning, eller respektera att lämning och hämtning ska ske utomhus. Vår personal i förskola och skola gör just nu sitt yttersta för att upprätthålla en god verksamhet och säkra en minskad smittspridning. Att då behöva hamna i en konfliktsituation kring hämtning av ett barn är helt oacceptabelt, och gör att både personal och verksamhet påverkas på ett onödigt negativt sätt, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsnämndens presidium understryker att det i och med den ökande smittspridningen i samhället nu är extra viktigt att följa de råd som finns, för att tillsammans göra allt man kan för att förhindra att smitta sprids vidare inom verksamheterna.

– Vi vet att det är tufft just nu men desto viktigare att då hjälpas åt. För personalen i verksamheter som inte har möjlighet till distansarbete är oro för smitta en tydlig stressfaktor, och de ska utöver det inte dessutom behöva hantera konflikter med vårdnadshavare om rekommendationer som gäller för alla. Nu behöver vi tillsammans hjälpas åt att hålla i och hålla ut – och hålla avstånd, säger Håkan Wetell (L), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

– Vi uppmanar vårdnadshavare att vara extra försiktiga och uppmärksamma både på egna symtom och barnets symtom, och stanna hemma även vid milda symptom. Vuxna bör i alla lägen vara noggranna med avstånd under lämning och hämtning vid förskola och skola, och respektera regeln om att lämning och hämtning just nu sker utomhus. Det handlar om att värna både barn och personal, och det är lika viktigt att följa dessa rekommendationer som det är att följa dem som exempelvis råder vid besök på kommunens äldreboenden, säger Ingrid Cassel (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

– Avslutningsvis vill vi som presidium även tacka alla de vårdnadshavare som kämpar tillsammans med personalen för att följa rekommendationerna så bra som möjligt, trots att många befinner sig i utmanande situationer. Det är bara genom att hjälpas åt som vi kan förhindra smittspridning och därigenom kunna fortsätta hålla dessa samhällsviktiga verksamheter öppna, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Mer information

Kontakt:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: kommunalråd och ordf. utbildningsnämnden
Telefon: 070-628 59 28

Håkan Wetell (L)
Titel: 1:e vice ordf. utbildningsnämnden
Telefon: 0730-69 98 62

Ingrid Cassel (M)
Titel: 2:e vice ordf. utbildningsnämnden
Telefon: 070-725 61 49

_____________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 076-128 11 94

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings äldreboenden är klara med vaccinationerna22.2.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Vaccineringen av de boende inom särskilt boende för äldre i Norrköping är klar sedan någon vecka tillbaka. Alla boende har erbjudits vaccin, de som haft möjlighet och tackat ja till vaccination har nu fått både första och andra dosen. – Det känns jättebra och är en milstolpe att vara i hamn med vaccinering för våra boende på särskilt boende som tackat ja till vaccination, säger Anneli Granath, områdeschef, särskilt boende, vård- och omsorgskontoret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum