Göteborgs stift

Uttalande med anledning av kränkningar av synagogor, kyrkor och moskéer

Dela

Biskop Susanne Rappmann, rabbin Peter Borenstein, och imam Ahmed Ghanem, ledare för tre religiösa traditioner i Göteborg säger i ett uttalande: Det är tillsammans vi, människor av olika tradition, bygger ett gott och rättfärdigt samhälle.

I Guds den barmhärtiges namn,
Vi, ledare från tre religiösa traditioner i Göteborg, vill uttrycka vår djupa oro över de hot, hat och skadegörelse som den senaste tiden drabbat några av stadens kyrkor och moskéer.

Kränkningar av synagogor, kyrkor, moskéer och andra platser för tillbedjan, är allvarliga, för de innebär kränkningar av hela grupper av människor som där finner tröst, mening och mod att leva värdiga liv. De innebär därför också en kränkning av vårt öppna och demokratiska samhälle. Ordet helig är fornsvenskt och betyder okränkbar, fridlyst, som ej får skadas!

Dessa dåd kan ha som syfte att så splittring och få oss att hålla oss till våra egna och vända oss mot ”de andra”. Genom detta uttalande visar vi att vi håller ihop trots olikheter och att vi värnar det öppna demokratiska samhället och religionsfriheten. Polarisering och hat leder inte till något gott.Vi lyfter istället fram våra religiösa traditioners respekt för varje människas värde och värdighet oberoende av bakgrund.

Vi uppmanar er som sprider hat och hot att istället lyssna! Lyssna till den andres livsberättelse och till de djup av människokärlek och erfarenhet som ligger i den andres religiösa tradition eller annan livssyn.

Det är tillsammans vi, människor av olika tradition, bygger ett gott och rättfärdigt samhälle.

Med önskan om Guds fred och välsignelse till oss alla.

Susanne Rappmann, biskop, Göteborgs stift

Peter Borenstein, rabbin, ordförande Göteborgs Interreligiösa Råd

Ahmed Ghanem, imam, Göteborgs Moské

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Värö-Stråvalla församling satsar på solceller - är självförsörjande på el2.3.2021 08:25:49 CETPressmeddelande

Under 20 år har Värö-Stråvalla församling i norra Halland arbetat målmedvetet med miljöanpassning. Som första kyrkan i Sverige satte de solceller på kyrktaket. När de nu tagit sin fjärde solcellsanläggning i bruk är församlingen självförsörjande på el. Torsdag 4 mars kl 10.00-12.00 bjuder de in media för att presentera satsningen som nu ger resultat för klimatet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum