C.F. Møller Architects

Utvalda till prestigefyllt stadsutvecklingsprojekt i centrala Stockholm

Dela

C.F. Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins har valts ut till ett prestigefyllt parallellt uppdrag att utveckla området runt Stockholms centralstation.

Bild: Jernhusen
Bild: Jernhusen

Ett femtiotal arkitektkontor från hela världen anmälde sitt intresse och fyra kontor har nu valts ut för den prestigefyllda uppgiften att utveckla området omkring Stockholm centralstation. Projektet innebär att spårområdet mellan Kungsbron och Vattugatan överdäckas och bebyggs för att skapa en representativ ingång till Stockholm och Sverige. Här ryms en utvecklad centralstation och mötespunkt för hållbara trafikslag, stadsrum och verksamheter som lockar fler människor att vistas och mötas, liksom fler arbetsplatser och bostäder. Utvecklingen möjliggör upp till 10 000 nya arbetsplatser i Stockholms mest attraktiva läge, som i sin tur kan generera ytterligare upp till 40 000 nya jobb i regionen.

– Det är med mycket stor glädje som vi har mottagit beskedet att vi är ett av de kontor som ska utveckla Stockholms centralstation. Att få arbeta med denna plats med dess historia och stora samhällsbetydelse, är en enorm ynnest och utmaning för oss som arkitekter. Att utveckla stationsnära och centrala områden är en av nycklarna för en hållbar stadsutveckling för framtidens Stockholm. Det är med stor ödmjukhet som vi tar oss an denna uppgift, och vi vill tacka Jernhusen för förtroendet de givit oss. Det kommer att bli en fantastisk resa, säger Mårten Leringe, VD och arkitekt på C.F. Møller Architects i Stockholm, på hela kontorets vägnar.

Komplex uppgift

Genom ett parallellt arkitektuppdrag ska kontoret ge förslag på hela planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning. Områdets fysiska förutsättningar, det faktum att 80% av Sveriges järnvägstrafik trafikerar stationen, samt riksintressena för kulturmiljövården och kommunikation, är viktiga ingångsvärden för uppdraget.

- Kontoren har valts ut med omsorg utifrån sina förmågor avseende arkitektonisk verkshöjd, funktion, hållbarhet och genomförbarhet. Till det kommer inlevelse och förståelse för det specifika uppdraget, liksom teamets organisation- och samverkansaspekter, säger Anna Bergström, ansvarig för det parallella uppdraget på Jernhusen.

I mitten av februari startar det parallella uppdraget formellt och sedan har kontoren ett intensivt arbete framför sig. Det utförs självständigt utifrån ett programunderlag och i dialog med bedömningsgruppen där representanter från Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket ingår. De slutliga förslagen ska levereras efter sommaren.

Bedömningsgruppen utser sedan det förslag som ska utgöra grunden för fortsatt arbete med samrådshandlingarna och därmed även det kontor som kommer att arbeta vidare med Jernhusen under den första etappen av detaljplanens genomförande.

De fyra utvalda teamen är:

  • CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins
  • Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, och TAM Group
  • KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio
  • Snøhetta, 3XN, GXN och ARUP. 

Erfarenhet av liknande uppdrag

C.F. Møller Architects har varit delaktiga i flera stora stadsutvecklingsprojekt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, England och Belgien. Bland de svenska projekten är förslaget till nya Slussen värt att nämnas. Det arbetades fram i samarbete med Foster + Partners. Tillsammans med Elding Oscarsson vann kontorets tävlingsförslag för Lund Central, och i danska Aarhus har C.F. Møller nyligen lämnat ett förslag på överdäckning av bangården som skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla. I Oslo har kontoret flera stora utvecklingsprojekt vid Oslo centralstation, bl.a. Fjordporten – Nordic Light, utvecklat i samarbete med norska Reiulf Ramstad Arkitekter, vilka kombinerar framgångsrik trafiklogistik med invändiga och utvändiga stadsrum och jobbar med liknande uppgifter i Irland och Finland.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Jernhusen
Bild: Jernhusen
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

Guldborgsund väljer C.F. Møller Arkitekter för att utveckla ett stort hamnområde5.5.2021 09:53:21 CEST | Pressmeddelande

Det blir C.F. Møller Arkitekter som tar fram ett förslag till en översiktsplan för att utveckla den nuvarande handelshamnen i Nykøbing Falster till en ny spännande stadsdel med bostäder, hotell, restauranger och massor av aktiviteter för medborgare och besökare. Planen för hamnen ska vara klar i slutet av augusti, varefter fullmäktige och medborgare kommer att diskutera förslaget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum