Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder

Dela

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Totalt är det 16 olika indikatorer som följts upp sedan jämställdhetstrategin för en ökad konkurrenskraft inom skogsnäringen sjösattes för sju år sedan. Det handlar bland annat om könsfördelningen vid skogliga utbildningar, hos skogsentreprenörer och bland forskare och doktorander. I fem av de 16 uppföljda områdena har det gått tydligt framåt. Fyra indikatorer visar på negativa trender, där utvecklingen går bakåt. Det gäller till exempel andelen kvinnor som är sysselsatta som skogsentreprenörer och könsfördelningen när det gäller större markägare. (Se diagram under Bilder nedan!)

– Det är bra att vi gått framåt på en del områden, men samtidigt visar utvärderingen tydligt att det sammantaget går alldeles för trögt. Därför lägger Skogsstyrelsen i dag fram en mängd åtgärdsförslag som vi hoppas har den skärpa som krävs för att fungera som ett stöd för hela sektorn att nu ta stora kliv framåt, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör som presenterade förslagen på den pågående skogskonferensen i dag i Stockholm.

Förslagen rör övergripande områden och synsätt men också utbildning, arbetsliv och skogsägande. Några av de 30 förslagen är:

  • Ta fram en nationell Skogsbrukets avsiktsförklaring med gemensam bild över läget och med konkreta mål över vart vi ska.
  • Skapa ett nationellt, men också regionala, samverkansforum för jämställdhet i skogssektorn.
  • Höj statusen på jämställdheten genom att avsätta tillräckligt med resurser, i form av tid och budget, för jämställdhetsarbetet.
  • Sammanställ en statistikbank där skog och skogsbruk redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Fortsatt och fördjupad forskning kring uppropen och berättelserna i sociala medier under #metoo och #slutavverkat.
  • Ställ högre krav på lärare och ledning på de skogliga lärosätena.
  • Utarbeta ett index, som på ett objektivt sätt redovisar hur skolorna arbetar och lyckas med sitt jämställdhetsarbete.
  • Utveckla och stötta nätverken för kvinnliga skogsägare.

Både utvärderingen och förslagen på åtgärder för en mer jämställd skogsnäring, presenterades under torsdagen på den tvådagarskonferens som just nu pågår i Upplands Väsby, Stockholm, 6-7 december. Under första dagen är temat hur skogssektorn kan bli mer jämställd och inkluderande för alla. Den andra dagen om hur det nationella skogsprogrammet kan sjösättas i landets regioner med aktiva lokala aktörer.

Mer information:

Raymond Wide, projektledare, regeringsuppdrag Jämställd skogssektor, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 018-27 88 02, 070-394 05 29, raymond.wide@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum